-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

List Pers Com

iMUGS ontwikkelt gestandaardiseerde Europese grondrobot

De Koninklijke Militaire School (KMS) maakt deel uit van het consortium iMUGS (Integrated Modular Unmanned Ground System), dat bestaat uit verschillende grote defensie-, communicatie- en cybersecurityondernemingen en hightech-kmo's.

Bevelsoverdracht Commandant van de Koninklijke School voor Onderofficieren

De Campus Saffraanberg heeft op 1 juli om 14u00 een plechtigheid georganiseerd naar aanleiding van het vertrek van de Schoolcommandant, Kolonel stafbrevethouder Jan ABTS en de investituur van de nieuwe Schoolcommandant, Kolonel stafbrevethouder Thierry HINNEKENS, die vanaf dat ogenblik het bevel voert over de Koninklijke School voor Onderofficie

De minister van Defensie, Philippe Goffin, bezoekt een van de rusthuizen die tijdens de crisis door Defensie werden gesteund.

Aanstaande vrijdag 3 juli brengt de minister van Defensie, Philippe Goffin, samen met de militairen die er gewerkt hebben een bezoek aan een van de rusthuizen waaraan Defensie steun heeft geleverd tijdens de Covid-19-crisis.

Transitie van Defensie: maatregelen voor de NH-90 TTH-variant en de B-Hunter

Vandaag kent onze organisatie een diepgaande transformatie en staan we voor een buitengewone uitdaging in het domein van personeelszaken. In dit kader werd beslist het vluchtplan NH-90 TTH-versie (Troop Transport Helikopter) te verminderen en de capaciteit B-Hunter UAV met vier maanden vervroegd uit omloop te nemen.

Defensie werkt aan de energietoekomst

Onderzoekers van de Koninklijke Militaire School (KMS) halen een belangrijk project binnen in het kader van het Energietransitiefonds. De nieuwe verhittingsmethode waarvoor de KMS recent een grote internationale prijs ontving, zal nu voor de eerste maal toegepast worden op de Europese Stellarator W7-X.

Reactie van Defensie aangaande aankoop van de mondmaskers

Defensie wenst te reageren tegenover de verklaringen deze middag in de audiovisuele pers.

Defensie vestigt nogmaals de aandacht op het feit dat geleverde mondmaskers voldoen aan alle vereiste normen en kwaliteit. Het gebruikte textiel is volledig onschadelijk en geniet wel degelijk het OEKO-TEX label.

Kwaliteit van de federale stoffen mondmaskers voldoen aan de nodige vereisten zoals bevestigd door FOD Volksgezondheid

Het stoffenmondmasker heeft als doel om de mens te beschermen. De antibacteriële behandeling die het textiel heeft ondergaan heeft GEEN primaire functie en is evenmin specifiek gericht tegen het CORONA virus.

Reactie van Defensie aangaande de "Federale communitymaskers"

Zoals toegelicht tijdens de persconferentie van Defensie van 08 juni 2020 zijn de aangekochte mondmaskers conform met het technische document NBN/DTD S 65-001:2020 en de aanbevelingen van het World Health Organization in zijn interim guidance (Advice on the use of masks in the context of COVID-19) van 05 juni 2020.

Steun van Defensie in de crisis COVID-19: aankoop van maskers en logistieke steun

Naar aanleiding van de levering van mondmaskers, organiseert Defensie op maandag 8 juni een persconferentie in het militair kwartier van Peutie in aanwezigheid van Generaal Marc Compernol, Chef Defensie.

Minister van Defensie Philippe Goffin en Chef Defensie, Generaal Marc Compernol maken een nieuwe stand van zaken op over de punctuele steun van Defensie in het kader van de covid-19 crisis

Vanaf vandaag, donderdag 4 juni zal de Medische Component van Defensie ondersteuning bieden in het afnemen van speekseltesten en naso-pharyngale testen in verschillende triagecentra in België.

Pages