-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zeewaartse schietoefeningen

Zeewaartse schietoefeningen

 

Tir en mer

Vanop de militaire basis in Lombardsijde (Nieuwpoort) organiseert Defensie regelmatig zeewaartse schietoefeningen. Om de veiligheid van de scheepvaart te garanderen is tijdens die oefeningen een gedeelte van de zee (sector) verboden voor alle scheepvaart.

De betrokken sectoren staan jaarlijks opgesomd in de Berichten Aan Zeevarenden (BAZ, nummer 01 §1/36), uitgegeven door de Vlaamse Overheid (Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, Intern Verzelfstandigd Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, afdeling Kust, Hydrografie). Ze zijn ook terug te vinden op de website van de Vlaamse Hydrografie en op de maritieme kaarten. De geplande militaire activiteiten van het schietveld en de beperkingen van het gebruik van die sectoren door de scheepvaart worden gepubliceerd in de maandelijkse BAZ.

Schietsectoren

Er bestaan drie schietsectoren:

 • Kleine sector: De gevaarlijke zone is begrepen in een sector met een straal van 2,5 mijl rond de vuurtoren van Nieuwpoort, begrensd door de peilingen 114° van de vuurtoren van Nieuwpoort en 191° van de vroegere WT van Westende (positie 51° 10', 14 N - 2° 46', 62 E).
 • Middensector: De gevaarlijke zone is begrepen in een sector met een straal van 7,5 mijl rond de positie 51° 08', 62 N - 2° 46', 15 E, begrensd door dezelfde peilingen als de kleine sector.
 • Grote sector: De gevaarlijke zone is begrepen in een sector met een straal van 12 mijl rond de positie 51° 08', 62 N - 2° 46', 15 E, begrensd door dezelfde peilingen als de middensector. 

Signalisatie

Aan de top van de mast, geplaatst op positie 51° 09’, 29 N - 2° 44’, 15 E op 350 m WSW van de watertoren van Nieuwpoort wordt een signaal geplaatst. De vorm hangt af van de sector waarin wordt geoefend:

 • kleine sector: vierkante rode vlag met rood bolvormig signaal erboven.
 • middensector: vierkante rode vlag met twee rode bolvormige signalen erboven.
 • grote sector: vierkante rode vlag met drie rode bolvormige signalen erboven.

Na het einde van de schietoefening wordt de signalisatie neergehaald.

Bij iedere schietoefening wordt een signalisatiepaneel zichtbaar gemaakt, rechts van de uitgang van de havengeul van Nieuwpoort. Op dit paneel staat:

GEVAAR - DANGER
ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN
INFO VHF 67 C/S:SN

SN (Sierra November) is de roepnaam van de schietsector Lombardsijde. De werkfrequentie is VHF-kanaal 67. De radio is enkel bemand tijdens de schietoefeningen. Bij het einde van iedere schietoefening wordt de tekst van het paneel onzichtbaar gemaakt.

Planning

Om de gebruikers (pleziervaart, zeilclubs, visserij, enz.) beter te informeren, publiceert Defensie in de agenda meer gedetailleerde informatie over het gebruik van de sectoren en de beperkingen voor de scheepvaart. Die informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Eventuele suggesties of adressen van andere geïnteresseerden kan je doorgeven via het contactformulier in het menu ‘Contact’.

In principe zijn er geen schietoefeningen tegen lucht- of zeedoelen gepland en is de scheepvaart vrij in deze periodes:

 • Van 25 december 2017 tot en met 05 januari 2018
 • Van 12 februari tot en met 16 februari 2018
 • Van 02 april tot en met13 april 2018
 • 30 april en 01 mei 2018
 • 10 mei en 11 mei 2018
 • 21 Mei 2018
 • Van 15 juni tot en met 15 september 2018
 • Van 29 oktober tot en met 02 november 2018
 • 15 en 16 november 2018
 • Van 24 december 2018 tot en met 04 januari 2019

De zeewaartse schietoefeningen worden ook nooit georganiseerd op zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.