-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Vluchten in België

VLUCHTEN IN BELGIË

Laagvluchten

Waarom is laagvliegen noodzakelijk?

Defensie stelt zijn vliegtuigen en helikopters ter beschikking van de Europese Unie (EU), de Verenigde Naties (VN) en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) voor conflicten, vredesondersteunende operaties of humanitaire zendingen. De voorbije jaren is tijdens conflicten gebleken dat vliegtuigen en helikopters essentieel zijn om grondtroepen te ondersteunen of om gronddoelen aan te vallen.

Als vliegtuigen een bedreiging ervaren vanop de grond, dan heeft de piloot twee mogelijkheden:

 • Hij/zij kan gaan vliegen op middelgrote of grote hoogte, buiten het bereik van grondgeschut of grond-lucht raketten. Door hun modernere wapensystemen kunnen onze vliegtuigen vanop die hoogte nog steeds performant opereren.
 • Hij/zij kan snel en laag bij de grond vliegen om aan de bedreigingen vanop de grond te ontsnappen.

Laagvliegen is dus nodig om onze piloten te trainen in deze omstandigheden en om inzetbaar te blijven tijdens buitenlandse operaties.

Hoe laag kan er dan gevlogen worden?

Tijdens de laagvliegactiviteiten moeten de piloten zich houden aan de bestaande regelgeving. Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste regels.

Om de geluidsoverlast te beperken en het gevaar op botsingen met obstakels te vermijden, werd een minimale veiligheidsvlieghoogte vastgelegd. Die bedraagt 1.000 voet (+/-300 meter) voor straal- en propellervliegtuigen, 500 voet (+/-150 meter) voor lichte propellervliegtuigen en 150 voet (+/- 45 meter) voor helikopters.

Uitzonderingen op deze algemene regels bestaan en hebben onder andere betrekking op steden, industriële zones en zones met hoge bevolkingsdichtheid. Deze zones worden zoveel mogelijk vermeden of worden op een hogere hoogte overvlogen.

Daarnaast bestaan er specifieke militaire trainingszones waarin lager dan de standaardregelgeving kan gevlogen worden.

 • Low Flying Area Ardennes (LFAA): laagvliegzones voor jets en transportvliegtuigen in het zuiden van het land. De bevolkingsdichtheid is er het laagst en minder geconcentreerd. In deze zones kunnen de jets en transportvliegtuigen dalen tot 250 voet (+/- 75m).
 • Helicopter Training Area (HTA): laagvliegzones voor helikoptertrainingen, in het westen en het noorden van het land. In deze gebieden mogen onze helikopters vliegen tot net boven de grond zolang ze geen gevaar vormen voor mensen, dieren, natuur, enzovoort. Deze zones zijn verspreid over het hele land. Ook in de Ardennen zijn er HTA's, de Helicopter Training Area Ardennes (HTAA) . Deze bevinden zich onder de LFAA's.

Deze kaarten geven een overzicht van de ligging van deze zones: trainingszones op lage hoogte, trainingszones op grotere hoogte.

Wanneer zijn deze specifieke militaire laagvliegzones geopend?

De Low Flying Area Ardennes (LFAA) zijn enkel toegankelijk voor vliegtuigen van maandag tot vrijdag van 08u30 tot 12u00 en van 13u30 tot 17u00. Tijdens de periode van 1 juni tot 15 september zijn deze zones gesloten.

De Helicopter Training Areas (HTA) zijn toegankelijk van maandag tot vrijdag van 08u00 tot 24u00.

Deze specifieke militaire laagvliegzones (LFAA en HTA) zijn ook gesloten op officiële feestdagen:

 • Nieuwjaar (1 januari)
 • Pasen en paasmaandag (veranderlijke data)
 • Dag van de Arbeid (1 mei)
 • Hemelvaart (zesde donderdag na Pasen)
 • Pinksteren en pinkstermaandag (zevende zondag en maandag na Pasen)
 • Nationale feestdag (21 juli)
 • O.L.V. Hemelvaart (15 augustus)
 • Allerheiligen (1 november)
 • Wapenstilstand (11 november) Kerstmis (25 december)

Voor de vluchten op lage hoogte zal Defensie:

 • deze vluchten beperken tot een minimum aantal dat nodig is om onze piloten operationeel te houden;
 • rekening houden met de veiligheid van de bevolking;
 • grote oefeningen met een verhoogde laagvliegactiviteit aankondigen op deze website;
 • doorlopend deze behoefte om laag te vliegen boven het Belgische grondgebied evalueren;
 • trachten om de geluidsoverlast en ongemakken te beperken;
 • waar mogelijk oefengebieden in het buitenland gebruiken;
 • alle informatieaanvragen betreffende laagvliegen beantwoorden.

Welke regelgeving is van toepassing op nachtvluchten?

Ook nachtvluchten kunnen, onder dezelfde regelgeving als hierboven beschreven, plaatsvinden op lage hoogte. Tussen 24u00 en 6u00 zijn er echter helemaal geen vluchten toegestaan. Van 1 juli tot 31 augustus mogen er geen nachtvluchten uitgevoerd worden tenzij voor transportvliegtuigen of Search and Rescue missies. Uitzonderlijk en mits toestemming van de Directeur Operaties van de Luchtcomponent kan van deze regelgeving afgeweken worden.

Supersone vluchten

Tijdens supersone vluchten vliegt de F-16 sneller dan de geluidsnelheid. De harde en luide knal die je dan hoort, is de schokgolf die gepaard gaat met het doorbreken van de geluidsmuur.

Supersone vluchten worden slechts toegestaan in zeer specifieke omstandigheden:

 • om niet-geïdentificeerde vliegtuigen in het Belgische luchtruim te onderscheppen (QRA - Quick Reaction Alert);
 • tijdens testvluchten na onderhoudsactiviteiten (functional check flights);
 • tijdens oefeningen.

Met uitzondering van de QRA, mogen supersone vluchten enkel plaatsvinden:

 • op werkdagen van 8.00 tot 12.00 u en van 13.00 tot 18.00 u;
 • op minimaal 12.000 meter hoogte en niet boven grote agglomeraties.

Jaarlijks vinden boven België ongeveer 80 supersone vluchten plaats, meestal in de militaire trainingszones boven de provincies Antwerpen, Limburg, Namen en Luxemburg.

De meeste supersone vluchten vinden plaats tijdens testvluchten. Tijdens trainingsvluchten boven België tracht Defensie supersone vluchten te vermijden. Supersone trainingsvluchten vinden zoveel mogelijk plaats tijdens oefeningen in het buitenland, in daarvoor bestemde trainingszones.

Uw veiligheid, onze opdracht, ook bij nacht

Onze vliegtuigen en helikopters zijn overal waar ze nodig zijn, het hele jaar door, soms zelfs op extreem korte termijn. In conflictgebieden worden gevechtsvliegtuigen hoofdzakelijk tijdens de avond of de nacht ingezet.

Oefening baart kunst

Het jaarlijks oefenprogramma beschrijft hoeveel uren de piloten elk jaar moeten vliegen om operationeel te blijven. Vliegen op lage hoogte, bij duisternis en bij nacht behoren tot die verplichtingen. Tijdens nachtvluchten oefenen de gevechtspiloten vaardigheden zoals navigatie, onderscheppingen, luchtgevechten en noodprocedures.

Tijdens nachtelijke operaties gebruiken de piloten nachtkijkers of night vision goggles. Dat is een kleine verrekijker die op de helm gemonteerd wordt en een lichtversterker met weergave in groentinten. Werken met een nachtkijker beperkt het zicht hard. Bovendien is trainen met dit apparaat pas zinvol wanneer het volledig donker is.

Oefenen in binnen- en buitenland

Belgische vliegtuigen en helikopters nemen jaarlijks deel aan verschillende oefeningen in Europa, Afrika en de Verenigde Staten. Daar gelden minder beperkingen dan in eigen land. Onze piloten kunnen echter niet alle trainingen in het buitenland uitvoeren. Om ons luchtruim te verdedigen moeten ze in de eerste plaats vertrouwd zijn met vliegen boven eigen land.

Regelgeving en uitzonderingen

Nachtvluchten vinden stelselmatig plaats op maandag- en dinsdagavond. Tussen 24.00 u en 6.00 u zijn er helemaal geen vluchten toegestaan. Van 1 juli tot 31 augustus mogen er geen nachtvluchten uitgevoerd worden, tenzij voor transportvliegtuigen. Uitzonderlijk kan de Luchtcomponent van die regel afwijken, mits toestemming van de directeur Operaties.

Vliegtuigen en helikopters die deelnemen aan luchtruimverdediging (quick reaction alert: QRA) en reddingsopdrachten (search and rescue: SAR) zijn van die regelgeving vrijgesteld.

recente artikelen

CRC Glons: waakhond van het Belgisch-Luxemburgse luchtruim

Op 14 mei neemt de Belgische Luchtcomponent de bewaking van het Benelux-luchtruim weer over van onze Nederlandse collega's van de Koninklijke Luchtmacht. Hiervoor wisselen Nederlandse en Belgische F-16-eenheden elkaar sinds 1 januari 2017 in onderleg overleg geregeld af.

Eén systeem voor militaire en civiele luchtverkeersleiding

Vanaf december 2019 werken de Belgische militaire luchtverkeersleiders en de civiele luchtverkeersleiders van het Eurocontrol Maastricht Upper Area Control Centre (MUAC) op éénzelfde systeem voor luchtverkeersleiding: het Shared Air Traffic Services System (SAS2).

Sea King draait de bladzijde om

De vijfde en laatste Sea King-helikopter van Defensie volbracht op 21 maart 2019 zijn allerlaatste opdracht. Vele kijklustigen kwamen hem aan onze kust uitzwaaien.

De warmste vlucht van hun leven

Zestien gelukkigen kregen op vrijdag 15 december een ervaring om nooit te vergeten: een vlucht met de iconische Sea King-helikopter. Die 'Warmste Vlucht' sloot aan bij de Warmste Week van Studio Brussel en kwam tot stand op initiatief van de communicatiedienst van de Luchtcomponent en de vzw FONAVIBEL.

Nieuw vluchtcontrolecentrum in Bevekom

Op de luchtmachtbasis van Bevekom verrijst sinds 7 november een nieuw gebouw. Tegen eind 2018 zal het Control & Reporting Center (CRC) hier een nieuwe thuis vinden.

Pages