-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Het militaire Robinsongevoel aan de evenaar

Klaar zijn voor een operatie in een tropisch klimaat vraagt voorbereiding. Daarom zijn trainingsperiodes in die omstandigheden broodnodig. Vooral het aspect ‘overleven’ staat dan hoog op de agenda. Militairen van verschillende componenten trokken dit eindejaar tijdens de oefenperiode Tropical Storm naar het Afrikaans tropisch regenwoud in Gabon om de beginselen van de survival in extreme omstandigheden te leren kennen.