-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Verbindingsonderofficier

Verbindingsonderofficier

Uiterste inschrijvingsdatum : 30/01/2020

Je functie

De onderofficier verbinding zal in geval van ernstige calamiteit of noodsituatie als tussenpersoon fungeren tussen enerzijds de militairen ingezet in het rampgebied en anderzijds de officier operaties van het militair commando, het hoofd van de militaire crisiscel en de civiele instanties.

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 50 jaar niet hebben bereikt.
  • Houder zijn van een diploma van het secundair onderwijs.
Wij danken je voor je interesse, maar voor jouw zoekopdracht zijn er momenteel geen vacatures.
Met vragen kan je steeds terecht bij het Contact Center (gratis nummer 0800 333 48) of kan je langsgaan in één van onze regionale Informatiecentra