-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Technisch deskundige Marine materieel-bewapening

Technisch deskundige Marine materieel-bewapening

Uiterste inschrijvingsdatum : 15/07/2019

Je profiel

 • Je bent Belg of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondstaat.
 • Je bent nog geen 34 jaar op 31 december van het jaar van inlijving.
 • Je beschikt over het vereiste diploma (zie hieronder).

Je functie

Je staat in voor het onderhoud, de regeling en de herstelling van de voortstuwing en de platform- en energiesystemen op de fregatten onder de bevoegdheid van de wapentechnische dienst.

Je uitdaging bestaat voornamelijk uit:

 • de wapentechnische dienst organiseren en beheren
 • logistieke steun geven aan de varende eenheden voor de toegewezen systemen en het onderhoud ervan
 • werkvergaderingen volgen en leiden met nationaal, binationaal en internationaal karakter
 • samenwerken met je evenknie bij de Nederlandse Marine
 • meetcampagnes plannen en uitvoeren in internationale middens.

Je opleiding

Je opleidingscyclus bestaat uit deze onderdelen (niet noodzakelijk in chronologische volgorde):

 • militaire initiatiefase (MIF): tien werkdagen aansluitend op de inlijving (zie inlijvingsdatum). Die moet je voltooid hebben binnen de twaalf maanden na de ondertekening van de dienstnemingsakte als kandidaat-reservemilitair.
 • gespecialiseerde militaire opleiding (GMO): acht tot tien werkdagen, aansluitend op de MIF.
 • gespecialiseerde professionele opleiding (GPO): één tot drie weken naargelang je functie. De GPO vindt plaats in de eenheid waarvoor je gekozen hebt en start onmiddellijk na het slagen in de GMO.
 • een week van evaluatie in je eenheid. Die sluit onmiddellijk aan op de GPO.

Tijdens de volledige kandidatuursperiode word je regelmatig beoordeeld op je professionele en karakteriële geschiktheid en je fysieke conditie.