-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Subject matter expert-Politiek militaire zaken

Subject matter expert-Politiek militaire zaken

Uiterste inschrijvingsdatum : 15/07/2019

Je profiel

Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat.

Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 34 jaar niet hebben bereikt.

In bezit zijn van een vereist diploma (zie job description).

Je functie

Als adviseur politieke militaire zaken binnen het stafdepartement Strategische Zaken, divisie Defence Policy, zorg je er voor een accurate en actieve opvolging van verscheidene geopolitieke en strategische aspecten, conflicten en security trends die de Belgische Defensie aanbelangen.  Door het accuraat schetsen van de verschillende conflicten en geopolitieke ontwikkelingen ben je ideaal en centraal geplaatst om met andere secties en stafdepartementen te coördineren om te komen tot een geconcerteerd beleid. Je volgt internationale fora waar de Belgische defensiestaf bij betrokken is van nabij op, adviseert de directie en de betrokkene diensten over de activiteiten en de verschillende standpunten, en je vertolkt het standpunt van het stafdepartement Strategische Zaken, de Chef van Defensie of de Minister van Defensie al naargelang het
mandaat. Je bereidt je eigen specifieke dossiers voor nationale, bi- en multilaterale fora voor en verzorgt een briefing voor de directie die zal deelnemen aan deze bijeenkomsten. Je treedt op als expert, je beantwoordt vragen van collega's binnen de verschillende vakdomeinen en je informeert hen ook proactief over dossiers die hen aanbelangen. Je bouwt een (inter)nationaal netwerk uit, vertoont een grote mate van beschikbaarheid en hebt een grote interesse voor internationale politiek en actualiteit.

Je opleiding

Je opleidingscyclus bestaat uit volgende onderdelen:

Een militaire initiatiefase (MIF) van 10 werkdagen aansluitend op de inlijving (zie inlijvingsdatum). Deze moet voltooid zijn binnen de 12 maanden volgend op de ondertekening van de dienstnemingsakte als kandidaat-reservemilitair.

Een gespecialiseerde militaire opleiding (GMO) van 8 à 10 werkdagen, aansluitend op de MIF.

De gespecialiseerde professionele opleiding (GPO) van 1 tot 3 weken naargelang je functie, deze vindt plaats in de eenheid waarvoor je gekozen hebt. De GPO vangt onmiddellijk aan na het slagen in de GMO.Een week van evaluatie in je eenheid. Deze sluit onmiddellijk aan op de GPO.

Tijdens de volledige kandidatuursperiode worden de professionele en karakteriële geschiktheid, alsook de fysieke conditie regelmatig beoordeeld.

Wij danken je voor je interesse, maar voor jouw zoekopdracht zijn er momenteel geen vacatures.
Met vragen kan je steeds terecht bij het Contact Center (gratis nummer 0800 333 48) of kan je langsgaan in één van onze regionale Informatiecentra