-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Soldaat/Matroos hulpkok

Soldaat/Matroos hulpkok

Uiterste inschrijvingsdatum : 02/06/2020

Je functie

Je bent verantwoordelijk voor de bereiding van kwalitatieve maaltijden, volgende de regels van de kookkunst. Je verzorgt de maaltijden voor verschillende doelgroepen rekening houdend met de normen inzake kwaliteiten en hygiëne teneinde de klanten smaakvolle en voedzame gerechten voor te schotelen.

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 35 jaar niet hebben bereikt.
  • Houder zijn van een getuigschrift waaruit blijkt dat je het basisonderwijs beëindigd hebt, of van een gelijkwaardig getuigschrift. Voldaan hebben aan de leerplicht op het ogenblik van de inlijving.