-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Soldaat veiligheidsagent

Soldaat veiligheidsagent

Uiterste inschrijvingsdatum : 02/06/2020

Je functie

Als veiligheidsagent dient je de veiligheid van het militair kwartier te garanderen volgens de geldende richtlijnen. Je moet in staat te zijn om alleen en zelfstandig de volgende taken uit te voeren:

  • Beheren en bewerken van het badgessysteem;
  • Beheren en bewerken van de parkeerkaarten;
  • Controles aan de ingang en in de basis uit te voeren;
  • Zorg te dragen voor het personeel en het materieel door inbreuken vast te stellen, te isoleren en te rapporteren.

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 35 jaar niet hebben bereikt.
  • Houder zijn van een getuigschrift waaruit blijkt dat je het basisonderwijs beëindigd hebt, of van een gelijkwaardig getuigschrift. Voldaan hebben aan de leerplicht op het ogenblik van de inlijving.