-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Soldaat ober/barman

Soldaat ober/barman

Uiterste inschrijvingsdatum : 02/06/2020

Je functie

De soldaat ober/barman is een medewerker die instaat voor de uitbating van de bar en/of zaal en die helpt bij het opdienen van dranken aan het personeel en de bezoekers en dit met naleving van de kwaliteits- en hygiënenormen.
Hij/zij werkt in de horeca-installaties van algemeen belang (zijn de horeca-installaties die belast zijn met de restauratie en/of het logement van het personeel, namelijk de kwartiermesses en de kwartierlogementsdiensten en de clubs).

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 35 jaar niet hebben bereikt.
  • Getuigschrift waaruit blijkt dat hij/zij het basisonderwijs beëindigd heeft, of van een gelijkwaardig getuigschrift. Voldaan hebben aan de leerplicht op het ogenblik van de inlijving.