-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Soldaat logistiek

Soldaat logistiek

Uiterste inschrijvingsdatum : 30/01/2020

Je functie

Is een soldaat die instaat voor de uitvoering van de taken gelinkt aan de bevoorrading, de herbevoorrading en het transport.
Assisteert bij het magazijnbeheer en bij de uitvoering van de daarmee verbonden transacties.

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 35 jaar niet hebben bereikt.
  • Houder zijn van een getuigschrift waaruit blijkt dat je het basisonderwijs beëindigd hebt, of van een gelijkwaardig getuigschrift. Voldaan hebben aan de leerplicht op het ogenblik van de inlijving.