-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Soldaat horecamedewerker

Soldaat horecamedewerker

Uiterste inschrijvingsdatum : 02/06/2020

Je functie

Is een soldaat die helpt bij het opdienen en het bereiden van dranken, koude en warme schotels voor het personeel en de bezoekers en dit met naleving van de kwaliteits- en hygiënenormen.
Hij/zij werkt in de horeca-installaties die belast zijn met de restauratie en/of het logement van het personeel, dit zijn de kwartiermesses, de clubs en de logementsdiensten van het kwartier en).

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 35 jaar niet hebben bereikt.
  • Houder zijn van een getuigschrift waaruit blijkt dat hij/zij het basisonderwijs beëindigd heeft, of van een gelijkwaardig getuigschrift. Voldaan hebben aan de leerplicht op het ogenblik van de inlijving.