-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Soldaat beheer logement

Soldaat beheer logement

Uiterste inschrijvingsdatum : 02/06/2020

Je functie

Als soldaat beheer logement draag je zorg voor het logement dat ter beschikking is gesteld van het personeel van de luchtdoelartillerie en de kamperende troepen te Lombardsijde.
Je helpt er tijdig voor te zorgen dat de logementen gebruiksklaar zijn. Na het gebruik voer je controles uit om de infrastructuur in een goede staat te behouden. Daarnaast houd je het overzicht over de administratie en het beheer van sleutels en reinigingsmateriaal.
Defensie verwacht van jou een gemotiveerde en professionele houding, een grote flexibiliteit, zin voor cohesie en een samenwerkingsgeest. Een goede fysieke conditie is noodzakelijk voor de uitvoering van eventuele herstellings- en reinigingswerken.
Defensie biedt jou een uitdagende maar boeiende periode die jou zal helpen in jouw persoonlijke ontwikkeling. Bovendien zal je de kans geboden worden je fysieke conditie te verbeteren en te onderhouden tijdens de diensturen.

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 35 jaar niet hebben bereikt.
  • Getuigschrift waaruit blijkt dat je het basisonderwijs beëindigd hebt, of van een gelijkwaardig getuigschrift. Voldaan hebben aan de leerplicht op het ogenblik van de inlijving.