-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Sectiecommandant manoeuvre

Sectiecommandant manoeuvre

Uiterste inschrijvingsdatum : 31/01/2019

Je profiel

Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat.

De leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de inlijving.

Je functie

Als sectiecommandant van een sectie van de gewapende reserve van een bataljon manoeuvre, ben je de chef van een team van tien soldaten, verantwoordelijk voor het beheer van het personeel en het materieel u toevertrouwd voor de uitvoering van de door uw hoger echelon gegeven opdrachten.

De hoofdopdrachten van de gewapende reserve van de landcomponent zijn buitenlandse zendingen en op het nationaal grondgebied de deelname aan oefeningen, hulp aan de Natie en deelname aan protocollaire plechtigheden.

Je opleiding

Je opleidingscyclus bestaat uit volgende onderdelen:

  • In het eerste jaar: een militaire initiatiefase (MIF) van 10 werkdagen, aansluitend gevolgd door een gespecialiseerde militaire opleiding (GMO) van 8 tot 10 werkdagen, te doorlopen in de maand juli volgend op de inlijving.
  • In het tweede jaar: georganiseerd in juli en in de eenheid, binnen je functie, een gespecialiseerde professionele opleiding (GPO) met een duur van 1 tot 3 weken, gevolg door ofwel een week van evaluatie, indien het vereiste diploma werd behaald, zo niet, een stageweek in de eenheid.
  • De volgende twee jaren, indien de studies niet werden beëindigd en in afwachting van het vereiste diploma dat noodzakelijk is voor de evaluatieperiode, bestaat de mogelijkheid om de gekozen functie in de eenheid als reservemilitair uit te voeren.

Tijdens de volledige kandidatuursperiode worden de professionele en karakteriële geschiktheid, alsook de fysieke conditie regelmatig beoordeeld.