-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Pelotonscommandant manoeuvre

Pelotonscommandant manoeuvre

Uiterste inschrijvingsdatum : 15/07/2019

Je profiel

Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat.

Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 34 jaar niet hebben bereikt.

In bezit zijn van een vereist diploma (zie jobdescription).

Je functie

Als pelotonscommandant van een peloton van de gewapende reserve van een bataljon manoeuvre, ben je de chef van een ploeg van een dertigtal reservisten, verantwoordelijk voor het beheer van het personeel en het materieel u toevertrouwd voor de uitvoering van de door uw hoger echelon gegeven opdrachten.

De hoofdopdrachten van de gewapende reserve van de landcomponent zijn buitenlandse zendingen en op het nationaal grondgebied de deelname aan oefeningen, hulp aan de Natie en deelname aan protocollaire plechtigheden.

Je opleiding

Je opleidingscyclus bestaat uit volgende onderdelen (niet noodzakelijk in chronologische volgorde):

  • Een militaire initiatiefase (MIF) van 10 werkdagen aansluitend op de inlijving (zie inlijvingsdatum). Deze moet voltooid zijn binnen de 12 maanden volgend op de ondertekening van de dienstnemingsakte als kandidaat-reservemilitair.
  • Een gespecialiseerde militaire opleiding (GMO) van 8 à 10 werkdagen, aansluitend op de MIF.
  • De gespecialiseerde professionele opleiding (GPO) van 1 tot 3 weken naargelang je functie, deze vindt plaats in de eenheid waarvoor je gekozen hebt. De GPO vangt onmiddellijk aan na het slagen in de GMO.
  • Een week van evaluatie in je eenheid. Deze sluit onmiddellijk aan op de GPO.

Tijdens de volledige kandidatuursperiode worden de professionele en karakteriële geschiktheid, alsook de fysieke conditie regelmatig beoordeeld.