-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Onderofficier technische ondersteuning labo

Onderofficier technische ondersteuning labo

Uiterste inschrijvingsdatum : 30/01/2020

Je functie

Je versterkt de organisatie met kennis en know-how in het domein van de moleculaire biologie en/of de microbiologie door het uitvoeren van hands-on laboratoriumwerk. Jouw taken en verantwoordelijkheden in de vaste laboratoriuminfrastructuur en het ontplooibare labo zijn voornamelijk:

 • Uitvoeren van bio-moleculaire analyses (NGS, qPCR, LFA, enz.), volgens de procedures van DLD-Bio, om de biologische agentia te detecteren en karakteriseren;
 • Rapporteren van de resultaten en het delen van technische kennis;

Deelnemen aan oefeningen en ontplooiingen op het terrein (punctuele operationele vragen): deze deelname omvat naast bio-moleculair werk ook bijkomende taken, zoals het opzetten en inrichten van een kampement, opzetten en inrichten van het ontplooibare labo, taken gelinkt aan het leven te velde, …

Je profiel

 • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
 • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 50 jaar niet hebben bereikt.
 • Bachelor in één van de volgende domeinen:
  • biomedische laboratoriumtechnologie (richting: farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie)
  • biomedische laboratoriumtechnologie (richting: medische laboratoriumtechnologie)
  • biologie
  • biowetenschappen
  • biomedische wetenschappen
  • biochemie
  • biochemie en biotechnologie
  • farmacie; geneeskunde; diergeneeskunde
  • chemie (richting: biochemie)
  • agro- en biotechnologie (richting: biotechnologie)
  • bio-ingenieurswetenschappen
  • industriële wetenschappen (richting: chemie en biochemie).