-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Onderofficier technicus voortstuwing & platformsystemen Marine

Onderofficier technicus voortstuwing & platformsystemen Marine

Uiterste inschrijvingsdatum : 02/06/2020

Je functie

Als onderofficier technicus voortstuwing & platformsystemen Marine werk je in een werkplaats waar je verantwoordelijk bent voor het onderhoud en het herstellen van de technische installaties (motoren, hydraulische systemen, pneumatische systemen, ...) van de schepen van de Marine.
Je stuurt je medewerkers aan, begeleidt hen bij hun taken in de verschillende technische ruimtes en controleert de uitgevoerde werkzaamheden.
De herstellingen aan boord worden alleen uitgevoerd wanneer het schip aan wal is.

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 50 jaar niet hebben bereikt.
  • Houder zijn van een diploma van het secundair technisch onderwijs hydraulica & pneumatiek.