-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Onderofficier scheepstechniek

Onderofficier scheepstechniek

Uiterste inschrijvingsdatum : 02/06/2020

Je functie

Is een technisch onderofficier verantwoordelijk voor de bediening en exploitatie van de scheepssystemen die onder de bevoegdheid vallen van de technische dienst.
Hi/zij zorgt voor een opvolging van de werkzaamheden binnen de werkplaats en taken die moeten uitgevoerd worden door burgerfirma’s.

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 50 jaar niet hebben bereikt.
  • Houder zijn van een diploma van het secundair onderwijs.