-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Officier Public Relations Manager (spokesman)

Officier Public Relations Manager (spokesman)

Uiterste inschrijvingsdatum : 30/01/2020

Je functie

Is een officier die werkt in het domein van de publieke relaties.
Hij/zij werkt mee aan de pr-activiteiten waarbij Defensie zich rechtstreeks voorstelt aan een doelpubliek, om bij dat publiek een positief beeld en vertrouwen op te roepen of te bevestigen.
De officier neemt deel aan het proces van de officiële communicatie van Defensie door contacten te onderhouden met de journalisten en door alle media te informeren.

Je profiel

Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.

Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 50 jaar niet hebben bereikt.

Master in de communicatiewetenschappen.