-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Officier public relations en communicatie

Officier public relations en communicatie

Uiterste inschrijvingsdatum : 30/01/2020

Je functie

Is een officier die werkt in het domein van de publieke relaties: dit zijn activiteiten waarbij Defensie zich rechtstreeks voorstelt aan een doelpubliek, om bij dat publiek een positief beeld en vertrouwen op te roepen of te bevestigen. Hij/zij neemt deel aan het proces van de officiële communicatie van Defensie door contacten te onderhouden met de journalisten en door alle media te informeren

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 50 jaar niet hebben bereikt.
  • Master in de communicatiewetenschappen.