-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Officier Pelotonscommandant Manoeuvre

Officier Pelotonscommandant Manoeuvre

Uiterste inschrijvingsdatum : 15/07/2019

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 34 jaar niet hebben bereikt.
  • In bezit zijn van een Master.

Je functie

Als pelotonscommandant bij de reserve ben je de chef van een ploeg van een 30-tal reservisten, verantwoordelijk voor het beheer van het personeel en het materieel je toevertrouwd voor de uitvoering van de door het hoger echelon gegeven opdrachten zoals patrouilles, escortes en offensieve of defensieve opdrachten.

Je bent verantwoordelijk voor performant materieel dat enkel in gebruik is bij Defensie. Je beschikt over technische kennis van de wapensystemen, tactisch inzicht op het terrein en tegelijkertijd leid je je teamleden.

Je opleiding

Je opleidingscyclus bestaat uit volgende onderdelen (niet noodzakelijk in chronologische volgorde):

  • Een militaire initiatiefase (MIF) van 10 werkdagen aansluitend op de inlijving (zie inlijvingsdatum). Deze moet voltooid zijn binnen de 12 maanden volgend op de ondertekening van de dienstnemingsakte als kandidaat-reservemilitair.
  • Een gespecialiseerde militaire opleiding (GMO) van 8 à 10 werkdagen, aansluitend op de MIF.
  • De gespecialiseerde professionele opleiding (GPO) van 1 tot 3 weken naargelang je functie, deze vindt plaats in de eenheid waarvoor je gekozen hebt. De GPO vangt onmiddellijk aan na het slagen in de GMO.
  • Een week van evaluatie in je eenheid. Deze sluit onmiddellijk aan op de GPO.

Tijdens de volledige kandidatuursperiode worden de professionele en karakteriële geschiktheid, alsook de fysieke conditie regelmatig beoordeeld.

Wij danken je voor je interesse, maar voor jouw zoekopdracht zijn er momenteel geen vacatures.
Met vragen kan je steeds terecht bij het Contact Center (gratis nummer 0800 333 48) of kan je langsgaan in één van onze regionale Informatiecentra