-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Officier internist infectioloog

Officier internist infectioloog

Uiterste inschrijvingsdatum : 30/01/2020

Je functie

Is een officier arts die patiënten verzorging toedient en die adviezen verleent in het medische domein.
Is gespecialiseerd in het domein van interne geneeskunde en infectiologie.

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 50 jaar niet hebben bereikt en 5 jaar beroepservaring.
  • Master (of Medicine) in de geneeskunde.
    EN
    Master na master in de interne geneeskunde en infectiologie met 5 jaar beroepservaring.