-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Officier Internationale Militaire Veiligheid

Officier Internationale Militaire Veiligheid

Uiterste inschrijvingsdatum : 30/01/2020

Je functie

Is een officier die beschikt over een generieke basiskennis in het domein veiligheid.
Hij/zij adviseert op het gebied van inlichtingen en veiligheid voor de afdeling operaties Zeebrugge, onderdivisie Military and Maritime Trade Interaction and Co-operation (M2TIC).
Hij/zij is de verbindingsofficier voor contacten met andere nationale en internationale inlichtingen en veiligheidsdiensten.

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 50 jaar niet hebben bereikt.
  • Master.