-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Officier Ingenieur bouwkunde

Officier Ingenieur bouwkunde

Uiterste inschrijvingsdatum : 15/07/2019

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 34 jaar niet hebben bereikt.
  • In bezit zijn van een Master (of Science) in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde OF Master (of Science) in de industriële wetenschappen: bouwkunde.

Je functie

Als ingenieur bouwkunde bij de reserve bestudeer je projecten en/of volg je werken op in alle domeinen van constructietoepassingen in de infrastructuur van Defensie.

Je werkt nauw samen met je bureauchef. Je neemt deel aan het beheer van de militaire infrastructuur gedurende haar hele levenscyclus: opmaak van gedetailleerde meetstaten, opmaak van ramingen, opmaak van plannen, coördinatie en uitvoering van projecten vanaf de opstart tot de ingebruikname, verantwoordelijkheid als leidend ambtenaar voor de correcte uitvoering der werken, controle van vorderingsstaten, …

Je opleiding

Je opleidingscyclus bestaat uit volgende onderdelen:

  • Een militaire initiatiefase (MIF) van 10 werkdagen aansluitend op de inlijving (zie inlijvingsdatum). Deze moet voltooid zijn binnen de 12 maanden volgend op de ondertekening van de dienstnemingsakte als kandidaat-reservemilitair.
  • Een gespecialiseerde militaire opleiding (GMO) van 8 à 10 werkdagen, aansluitend op de MIF.
  • De gespecialiseerde professionele opleiding (GPO) van 1 tot 3 weken naargelang je functie, deze vindt plaats in de eenheid waarvoor je gekozen hebt. De GPO vangt onmiddellijk aan na het slagen in de GMO.
  • Een week van evaluatie in je eenheid. Deze sluit onmiddellijk aan op de GPO.

Tijdens de volledige kandidatuursperiode worden de professionele en karakteriële geschiktheid, alsook de fysieke conditie regelmatig beoordeeld.

Wij danken je voor je interesse, maar voor jouw zoekopdracht zijn er momenteel geen vacatures.
Met vragen kan je steeds terecht bij het Contact Center (gratis nummer 0800 333 48) of kan je langsgaan in één van onze regionale Informatiecentra