-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Officier Ingenieur bouwkunde

Officier Ingenieur bouwkunde

Uiterste inschrijvingsdatum : 15/07/2019

Je functie

Als ingenieur bouwkunde bij de reserve bestudeer je projecten en/of volg je werken op in alle domeinen van constructietoepassingen in de infrastructuur van Defensie.

Je werkt nauw samen met je bureauchef. Je neemt deel aan het beheer van de militaire infrastructuur gedurende haar hele levenscyclus: opmaak van gedetailleerde meetstaten, opmaak van ramingen, opmaak van plannen, coördinatie en uitvoering van projecten vanaf de opstart tot de ingebruikname, verantwoordelijkheid als leidend ambtenaar voor de correcte uitvoering der werken, controle van vorderingsstaten, …

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 34 jaar niet hebben bereikt.
  • In bezit zijn van een Master (of Science) in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde OF Master (of Science) in de industriële wetenschappen: bouwkunde.
Wij danken je voor je interesse, maar voor jouw zoekopdracht zijn er momenteel geen vacatures.
Met vragen kan je steeds terecht bij het Contact Center (gratis nummer 0800 333 48) of kan je langsgaan in één van onze regionale Informatiecentra