-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Officier dek

Officier dek

Uiterste inschrijvingsdatum : 30/01/2020

Je functie

Als officier Dek ben je verantwoordelijk voor de inwerkingstelling van marinewapensystemen. Je bent een officier gekwalificeerd als wachtofficier die instaat voor de veilige navigatie en de dek- en zeemanschappelijke manoeuvres.

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 50 jaar niet hebben bereikt.
  • Master in de nautische wetenschappen. (Tijdstip van voorleggen van diploma is afhankelijk van je traject)