-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Officier chirurg

Officier chirurg

Uiterste inschrijvingsdatum : 30/01/2020

Je functie

Is een officier arts die patiënten de geneeskundige verzorging toedient en die adviezen verleent in het medische domein.
Is gespecialiseerd in het domein van de heelkunde.

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 50 jaar niet hebben bereikt.
  • Master (of Medicine) in de geneeskunde EN Master na master in de heelkunde.