-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Dekofficier

Dekofficier

Uiterste inschrijvingsdatum : 15/07/2019

Je profiel

Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat.

Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 34 jaar niet hebben bereikt.

In bezit zijn van een vereist diploma (zie hieronder).

Je functie

Inwerkingstelling van marinewapensystemen. Is een officier gekwalificeerd als wachtsofficier die instaat voor de veilige navigatie en de dek- en zeemanschappelijke manoeuvres.

 

 

Je opleiding

Je opleidingscyclus bestaat uit volgende onderdelen:

  •  Een militaire initiatiefase (MIF) van 10 werkdagen in een periode in juli of in september die volgt op de inlijving (zie inlijvingsdatum). Deze fase moet voltooid zijn binnen de 12 maanden volgend op de ondertekening van de dienstnemingsakte als kandidaat-reservemilitair.
  •  Een gespecialiseerde militaire opleiding (GMO) van 8 à 10 werkdagen, al dan niet aansluitend op de MIF (zoals jij het verkiest).
  •  Een gespecialiseerde professionele opleiding (GPO) van 1 tot 3 weken afhankelijk van je functie. Ze vindt plaats in de eenheid waarvoor je hebt gekozen. De GPO moet voltooid zijn binnen de 48 maanden volgend op de ondertekening van de dienstnemingsakte als kandidaat-reservemilitair.
  • Een week van evaluatie in je eenheid. Voor het volbrengen van de evaluatieperiode beschik je over een termijn van maximaal één jaar na het slagen in de GPO.

Tijdens de volledige kandidatuursperiode worden de professionele en karakteriële geschiktheid, alsook de fysieke conditie regelmatig beoordeeld.