-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Chef Kok

Chef Kok

Uiterste inschrijvingsdatum : 15/07/2019

Je profiel

Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat.

Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 34 jaar niet hebben bereikt.

In bezit zijn van een vereist diploma (zie jobdescription).

Je functie

Als chef-kok draagt u de verantwoordelijkheid voor het dagelijks beheer, de werking en organisatie en het volledig financiële beheer van de huishouding (keuken).

Concreet bestaan de taken uit:

  • het maandelijks voorleggen van de boekhouding aan de Restauratie en Hotel Dienst Defensie (RHDD)
  • de dagelijkse werking, de opvolging en controle van het magazijn met het daartoe geschreven programma WINNER
  • het opstellen van de jaarlijkse gunningsverslagen leveranciers.

Bijkomende vereisten:

  • bereid zijn voor het volgen van bijkomende cursussen (WINNER)
  • buiten de normale diensturen en weekend kunnen werken bij specifieke evenementen.

Je opleiding

Je opleidingscyclus bestaat uit volgende onderdelen (niet noodzakelijk in chronologische volgorde):

  • Een militaire initiatiefase (MIF) van 10 werkdagen aansluitend op de inlijving (zie inlijvingsdatum). Deze moet voltooid zijn binnen de 12 maanden volgend op de ondertekening van de dienstnemingsakte als kandidaat-reservemilitair.
  • Een gespecialiseerde militaire opleiding (GMO) van 8 à 10 werkdagen, aansluitend op de MIF.
  • De gespecialiseerde professionele opleiding (GPO) van 1 tot 3 weken naargelang je functie, deze vindt plaats in de eenheid waarvoor je gekozen hebt. De GPO vangt onmiddellijk aan na het slagen in de GMO.
  • Een week van evaluatie in je eenheid. Deze sluit onmiddellijk aan op de GPO.

Tijdens de volledige kandidatuursperiode worden de professionele en karakteriële geschiktheid, alsook de fysieke conditie regelmatig beoordeeld.