-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Change management expert

Change management expert

Uiterste inschrijvingsdatum : 12/07/2019

Je profiel

 • Je bent Belg of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondstaat.
 • Je bent nog geen 50 jaar op 31 december van het jaar van je inlijving.
 • Je beschikt over een masterdiploma (of gelijkwaardig) in de toegepaste economische wetenschappen en hebt 10 jaar beroepservaring in dit domein.

Je functie

Als change management expert werk je bij de Algemene Directie Human Resources. Je taken zijn:

 • complexe opdrachten van change management organiseren en synchroniseren, in lijn met de HR-strategie. Dit omvat zowel de opvolging van interne beheersprocessen als de coördinatie met betrekking tot beheersprocessen in andere functionele domeinen bij Defensie.
 • de concrete impact van het veranderingsproces evalueren en adviezen formuleren aan de directeur-generaal Human Resources en het hogere management.
 • de beschikbare tools aflijnen (o.a. implementatie Enterprise Resource Planning) op de HR-processen met het oog op administratieve vereenvoudiging
 • actief betrokken zijn bij het ontwerp, de opvolging en de aansturing van de vereiste activiteiten en deliverables;
 • matricieel de aansturing van de gewenste veranderingen organiseren;
 • een draagvlak creëren door overtuigingskracht en communicatieve vaardigheden;
 • change management cultiveren en zorgen voor verdere integratie van het HR-beheer om een optimale ondersteuning van de belangrijkste stakeholders te verzekeren;
 • bijdragen tot de zichtbaarheid van het change management op de werkvloer.

Je opleiding

Je opleidingscyclus bestaat uit deze onderdelen:

 • een militaire initiatiefase (MIF) van 2 weken in september na de inlijving. In een militair oefenkamp in België train je je fysieke conditie en militaire basisvaardigheden zoals schieten en overlevingstechnieken. Die fase moet je voltooien binnen de 12 maanden volgend op de ondertekening van de dienstnemingsakte als kandidaat-reservemilitair.
 • een gespecialiseerde militaire opleiding (GMO) van 2 weken, al dan niet aansluitend op de MIF (zoals jij het verkiest).
 • een gespecialiseerde professionele opleiding (GPO) van 1 tot 3 weken op de plaats van tewerkstelling, in de eenheid waarvoor je hebt gekozen. De GPO moet je voltooien binnen de 48 maanden volgend op de ondertekening van de dienstnemingsakte als kandidaat-reservemilitair.
 • Een week van evaluatie, in principe op de werkplek waar je je loopbaan begint. Voor het volbrengen van de evaluatieperiode beschik je over maximaal één jaar na het slagen in de GPO.

Tijdens de volledige kandidatuursperiode word je regelmatig beoordeeld op je professionele en karakteriële geschiktheid en fysieke conditie.

Wij danken je voor je interesse, maar voor jouw zoekopdracht zijn er momenteel geen vacatures.
Met vragen kan je steeds terecht bij het Contact Center (gratis nummer 0800 333 48) of kan je langsgaan in één van onze regionale Informatiecentra