-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Assistent milieupreventie

Assistent milieupreventie

Uiterste inschrijvingsdatum : 15/07/2019

Je profiel

Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat.

Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 34 jaar niet hebben bereikt.

In bezit zijn van een vereist diploma (zie jobdescription).

Je functie

Als assistent maakt u deel uit van een competentiepool milieu en preventie die instaat voor de bescherming en preventie op de werkvloer en het werkmilieu.

Je uitdaging

  • Kunnen behandelen en opvolgen van documenten en dossiers.
  • Kunnen analyseren en toepassen van technische richtlijnen.
  • Een onderzoek op een adequate manier kunnen uitvoeren.
  • In staat zijn om projecten uit te werken. Kunnen raad geven aan en bijstaan van zijn/haar chef bij het nemen van beslissingen.
  • Kunnen verzamelen van informatie op een wetenschappelijk verantwoorde manier.

Je opleiding

Je opleidingscyclus bestaat uit volgende onderdelen (niet noodzakelijk in chronologische volgorde):

  • Een militaire initiatiefase (MIF) van 10 werkdagen aansluitend op de inlijving (zie inlijvingsdatum). Deze moet voltooid zijn binnen de 12 maanden volgend op de ondertekening van de dienstnemingsakte als kandidaat-reservemilitair.
  • Een gespecialiseerde militaire opleiding (GMO) van 8 à 10 werkdagen, aansluitend op de MIF.
  • De gespecialiseerde professionele opleiding (GPO) van 1 tot 3 weken naargelang je functie, deze vindt plaats in de eenheid waarvoor je gekozen hebt. De GPO vangt onmiddellijk aan na het slagen in de GMO.
  • Een week van evaluatie in je eenheid. Deze sluit onmiddellijk aan op de GPO.

Tijdens de volledige kandidatuursperiode worden de professionele en karakteriële geschiktheid, alsook de fysieke conditie regelmatig beoordeeld.

Wij danken je voor je interesse, maar voor jouw zoekopdracht zijn er momenteel geen vacatures.
Met vragen kan je steeds terecht bij het Contact Center (gratis nummer 0800 333 48) of kan je langsgaan in één van onze regionale Informatiecentra