-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

List Pers Com

Minister van Defensie stelt welzijn van militairen voorop

Campus Saffraanberg ontvangt op 26 september de Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, Steven Vandeput. Hij zal er kennismaken met huidige kandidaat-militairen en hun leefomstandigheden in de logementsblokken. Tevens stelt hij er het Sanitair Plan voor aan de pers.

MINUSMA neemt afscheid van zijn Belgische commandant

Op 2 oktober zal de force commander van MINUSMA, generaal-majoor Jean-Paul Deconinck, een laatste keer de troepen onder zijn bevel groeten. Na een opdracht van 18 maanden bedankt hij tijdens een afscheidsplechtigheid de mannen en vrouwen in Mali, als ook de partners van MINUSMA, die zich dagelijks inzetten voor vrede.

Nederland neemt de bewaking van het Benelux-luchtruim over

De Nederlandse F-16's bewaken vanaf vandaag, 14 september, het luchtruim van België, Nederland en Luxemburg. België en Nederland voeren deze taak gezamenlijk en afwisselend uit. 

Boodschap van hoop tijdens herdenkingsplechtigheid Nationaal Memoriaal Fort van Breendonk

De 74ste editie van de jaarlijkse bedevaart in het Fort van Breendonk zal op woensdag 19 september plaatsvinden.

Bevelsovergave bij het bataljon Jagers te Paard

Nu vrijdag 14 september in Heverlee geeft Luitenant-kolonel stafbrevethouder Bruno VAN LOO uit Sint-Truiden het bevel van het bataljon Jagers te Paard en het Kwartier de Commandant Hemptinne over aan Luitenant-kolonel stafbrevethouder Laurent DOLPIRE uit Neufchâteau.

Oefening Storm Tide 5

Van 16 tot 21 september 2018 organiseert Defensie de oefening STORM TIDE 5 die in Koksijde begint met een amfibische operatie en zich vooral zal afspelen in de omgeving van Binche en Nijvel.

Perspunt operaties 2018 – focus Baltische staten

Op woensdag 12 september 2018 stelt Defensie haar lopende opdrachten voor. Tijdens dit perspunt zal er een bijzondere aandacht besteed worden aan de operaties eFP (enhanced Forward Presence) en BAP (Baltic Air Policing), die Defensie sinds kort in Litouwen uitvoert.

Grootscheepse internationale mijnenbestrijdingsoefening op de Noordzee

Van 10 tot 28 september zal de internationale Mijnenbestrijdingsoefening Sandy Coast 2018 doorgaan voor de Belgische Kust. De oefening waar verschillende NAVO-eenheden aan deelnemen zal geleid worden door de Admiraliteit Benelux (ABNL).

Belgian Air Force Days 2018 « Ready for the Future »

Defensie organiseert in het weekend van 8 en 9 september 2018 de tweejaarlijkse Belgian Air Force Days (BAF Days). Deze demonstratie van kennis en kunde, hoogmis voor elke luchtvaartliefhebber, vindt dit jaar plaats op de vliegbasis Kleine-Brogel.

Generale repetitie van het defilé van 21 juli 2018

Ter gelegenheid van de Nationale Feestdag vindt op 21 juli het militaire en burgerdefilé plaats op en rond het paleizenplein in Brussel. De deelnemende militaire eenheden bereiden zich voor op de verschillende fases van dit evenement in het militaire kwartier van Peutie.

Pages