-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

List Pers Com

Plechtige herdenking van Wapenstilstand aan het Graf van de Onbekende Soldaat in Brussel

Aan de Congreskolom in Brussel vindt op zaterdag 11 november 2017 om 10u15 de militaire plechtigheid plaats ter ere van de Onbekende Soldaat, de overledenen van de twee wereldoorlogen en de gesneuvelde militairen tijdens vredesmissies sinds 1945. 

Eerste steenlegging voor nieuw Control and Reporting Centre in Bevekom

Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, Steven Vandeput zal op 7 november de eerste steen leggen voor het nieuwe Control and Reporting Centre (CRC) in Bevekom.

Vleugeluitreiking aan 51 luchtkadetten

In totaal zullen 51 luchtkadetten op woensdag 25 oktober in Perwez het zweefvliegbrevet ontvangen uit de handen van luitenant-generaal vlieger buiten dienst Guido Vanhecke, voorzitter van de Koninklijke Vereniging "De Luchtkadetten van België" en generaal-majoor vlieger Frederik Vansina, Commandant van de Luchtcomponent en voorzitter van het Dir

10 jaar Maritiem Informatie Kruispunt

Het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) viert op 24 oktober haar 10de verjaardag. Dankzij de inzet, waakzaamheid en alertheid van het MIK, als onderdeel van het Kustwachtcentrum, zijn de Belgische kust en de Exclusief Economische Zone in veilige handen.

De Minister van Defensie onthult de nieuwe robot van DOVO

De minister van Defensie belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput zal dinsdag 17 oktober de nieuwe robots van Defensie onthullen. Deze robots zijn bestemd voor de opdrachten van DOVO, de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen. 

Plechtigheid ter nagedachtenis van alle militairen die hun leven gaven in bevolen luchtdienst

Op zaterdag 14 oktober 2017 om 11u30 vindt de jaarlijkse Remembrance Day-plechtigheid plaats aan het Militaire Luchtvaart Memoriaal in het Brusselse Jubelpark (naast het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis).

De Koning bezoekt de Koninklijke School voor Onderofficieren

Op woensdag 18 oktober brengt de Koning een werkbezoek aan de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) in Sint-Truiden. Tijdens zijn bezoek krijgt de Koning een overzicht van de door de school gebruikte middelen voor de vorming van jonge rekruten

 

Medische inzet voor Europese gevechtsgroep op de proef gesteld

De Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, Steven Vandeput zal op dinsdag 17 oktober de medische oefening Medical Diamond bijwonen. De Medische Component test van 9 tot 22 oktober haar capaciteiten over de grens in Vlissingen.

Defensie rekruteert fors meer in 2018

Defensie rekruteert de volgende maanden heel wat nieuwe medewerkers. Het rekruteringsjaar start officieel op 11 oktober 2017 met de bekendmaking van alle vacatures voor het wervingsjaar 2018 door de Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken,  Steven Vandeput.

Belgian Land Forces Day op 6 oktober

De Landcomponent van Defensie heeft het genoegen om de pers op vrijdag 6 oktober uit te nodigen tijdens de 'Belgian Land Forces Day' in het Jubelpark te Brussel.

Pages