-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

List Pers Com

Vleugeluitreiking / Remise d’ailes

Vleugeluitreiking aan de nieuwe piloten bij de Luchtcomponent

Op woensdag 2 oktober om 14u30 organiseert het Competentiecentrum van de Luchtcomponent (CC Air) de jaarlijkse vleugeluitreiking van de nieuwe piloten op de vliegbasis van Bevekom.

Defensie heeft 2035 vacatures - Defensie is vooral op zoek naar technici en vrouwen

Defensie rekruteert weer massaal in 2020. Er zijn 2035 vacatures voor militairen bij de vier componenten. Defensie zoekt 1215 soldaten, 600 onderofficieren en 220 officieren. Daarbovenop worden nog eens 150 burgers gerekruteerd en 420 reservisten.

Inplaatsstelling « Transition Team » bij Defensie

Defensie is een bedrijf in doorgedreven transformatie dat voor een buitengewone uitdaging staat in het domein van personeelszaken. Ze wordt geconfronteerd met een grote uitstroom die hoofdzakelijk te wijten is aan de pensioneringsgolf.

Celtic Uprise 2019

Hoge autoriteiten bezoeken eerste Frans – Belgische oefening in het kader Strategisch partnerschap

Op 25 september voeren de militairen die deelnemen aan de eerste Frans-Belgische oefening Celtic Uprise 2019 een grootschalige demonstratie uit om hun samenwerking te onderstrepen.

120 Light Multirole voertuigen tijdelijk buiten dienst

Na de recente grondige inspecties en onderhoud (TIM – Thorough Inspection & Maintenance) van verschillende Light Multirole voertuigen neemt de defensiestaf de beslissing om tijdelijk een gedeelte van dit type buiten dienst te stellen.

Inlijving van 560 kandidaten-onderofficier

Op maandag 16 september 2019 om 7u00 lijft de Koninklijke School voor Onderofficieren te Sint-Truiden de Franstalige kandidaten in, zij starten aan hun opleiding tot onderofficier. Daags nadien stappen de Nederlandstalige kandidaten door de schoolpoort.

Oefening « CELTIC UPRISE »

Van 16 tot 27 september organiseert Defensie de oefening Celtic Uprise 2019. Deze oefening is de eerste Belgisch-Franse oefening in het kader van het Strategische Partnerschap Camo tussen de beide landen.  

Bevrijdingscolonne – Volgwegen 12 & 13 september

Opgelet: Uurwijzigingen passages, aankomsttijden en vertrektijden in steden zijn steeds mogelijk in functie van het programma.

Donderdag 12 september

Herdenkingsplechtigheid Nationaal Memoriaal Fort van Breendonk

De 75ste editie van de jaarlijkse bedevaart in het Fort van Breendonk zal op woensdag 18 september plaatsvinden in aanwezigheid van Zijne Majesteit Koning Filip.

Voorzorgslanding van een Belgische A-109 helikopter in Machelen

Op woensdag 4 september omstreeks 11u15 heeft een A-109 helikopter van de Belgische Defensie een voorzorgslanding uitgevoerd nadat een technisch probleem werd vastgesteld.

Hij landde zonder problemen op een parking in Machelen. Er zijn geen gewonden noch schade aan de omringende infrastructuur.

Pages