-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

List Pers Com

Generale repetitie van het defilé van 21 juli 2018

Ter gelegenheid van de Nationale Feestdag vindt op 21 juli het militaire en burgerdefilé plaats op en rond het paleizenplein in Brussel. De deelnemende militaire eenheden bereiden zich voor op de verschillende fases van dit evenement in het militaire kwartier van Peutie.

Reuzentransportvliegtuig brengt MINUSMA-helikopters terug uit Mali

Einde van de allereerste operationele inzet voor de Caiman TTH-helikopters

84ste jaarlijkse parade aan de Cenotaaf in Londen

Op zaterdag 14 juli 2018 neemt Defensie deel aan de traditionele plechtigheid aan de Cenotaaf in Londen ter nagedachtenis van de gesneuvelde landgenoten tijdens de twee Wereldoorlogen. Verschillende Belgische en Britse autoriteiten zullen deze plechtigheid bijwonen.

Accreditatieprocedure voor het defilé van 21 juli 2018

Ter gelegenheid van de nationale feestdag zal op 21 juli 2018 het traditionele burgerlijke en militaire defilé plaatsvinden in Brussel.
Het defilé opent met een luchtdefilé gevolgd door het defilé te voet en het gemotoriseerde defilé in de straten van Brussel.

De Lichte Brigade wordt Special Operations Regiment

In aanwezigheid van de heer Steven Vandeput, Minister van Defensie belast met Ambtenarenzaken, organiseert het nieuwe Special Operations Regiment (SO Regt) op 3 juli 2018 een persconferentie met aansluitend een parade.

Navy Days 2018

Het derde evenement van Summer @ Defence brengt ons naar Zeebrugge.
De Navy Days verwelkomen de talrijke bezoekers in Zeebrugge op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli voor twee dagen vol ontdekkingen van een wereld in beweging.

Landcomponent opent haar deuren in acht kazernes

Op zondag 24 juni 2018 openen acht kazernes in België tijdens de Verkenningsdag beroepen Landmacht hun deuren voor het publiek. Bezoekers maken kennis met de verschillende aspecten van het militaire leven. Je krijgt er een beeld van de verschillende militaire beroepen en het materiaal van de eenheden binnen de Landcomponent.

Oefening BIO-GARDEN - Voorbereiding van de nationale en internationale reactie op een bioterroristische aanslag

Op 19 juni 2018 zal in de Majoor Housiau Kazerne te Peutie (Vilvoorde), de internationale BIO-GARDEN oefening omtrent bioterroristische dreiging plaats vinden in aanwezigheid van de ministers van Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Defensie en van Sir Julian King, Europees Commissaris voor Veiligheidsunie verantwoordelijk voor de bestrijding

Het Competentiecentrum voor het Rollend materieel en Bewapening

De technische expertise van het Competentiecentrum van het Rollend materieel en Bewapening (CC R&A) wordt in de kijker gezet

Interdepartementaal Forum - geweldbeheersing in Kamp Lagland (Arlon)

De Departementen Defensie, Politie, Natuur & Bossen (DNF: Departement de la Nature et des Forêts) en de Dienst Douane en Accijnzen organiseren een Forum voor nieuwe tactieken en technieken in het domein van geweldbeheersing. Deze trainingsweek gaat van 11 tot en met 14 juni door in het militaire Kamp Lagland in Arlon.

Pages