-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

List Pers Com

Perspunt over de operaties van Defensie

Op vrijdag 31 januari 2014, om 14u00, houdt Defensie een persontmoeting over de lopende operaties waaraan Belgische troepen deelnemen.

Eerste resultaten van het statuut beperkte duur

Vice-premier en Minister van Defensie Pieter De Crem brengt samen met militaire en burgerlijke autoriteiten een bezoek aan de eerste rekruten binnen het statuut “beperkte duur” op vrijdag 24 januari 2014.

Vertrek van het detachement C-130 in steun van de Franse operatie SANGARIS

Het detachement luchtsteun C-130 zal op 18 januari 2014 naar Libreville in Gabon vertrekken. Dit tactisch luchtsteundetachement is hoofdzakelijk samengesteld uit militairen van de 15e Wing in Melsbroek. Collega’s van andere eenheden staan hen bij op logistiek en medisch vlak.

Belgische Steun aan de Franse operatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek

Het Kernkabinet heeft tijdens een vergadering op 13 december 2013 zijn goedkeuring gegeven om Belgische militaire middelen in te zetten op vraag van de Franse Republiek.

Perspunt over de operaties van Defensie

Op vrijdag 24 januari 2014, om 14u00, houdt Defensie een persontmoeting over de lopende operaties waaraan Belgische troepen deelnemen.

Adres voor de ontmoeting: Kabinet van de Minister van Defensie Lambermontstraat 8 1000 Brussel

Pages