-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

List Pers Com

Ernstig incident op de vliegbasis in Florennes

Op 11 oktober 2018 omstreeks 14u10 vatte één F16 vuur tijdens onderhoudswerken. Het vliegtuig brandde daarbij uit. Een tweede vliegtuig liep hierbij collaterale schade op.

Hierbij liepen twee technici verwondingen op (hoorschade). Ze werden ter plaatse verzorgd.

PERSMEDEDELING VAN HET KONINKLIJK PALEIS

11 oktober 2018 – De Koning reikt dit jaar de Degen des Konings 

Koninklijk bezoek in Heverlee

Op woensdag 10 oktober 2018 brengt Zijne Majesteit de Koning een bezoek aan de Reserve in het Kwartier Commandant de Hemptinne te Heverlee.

Guardex 18: Internationale oefening op de Noordzee

Op 2 en 3 oktober zullen de twee diensten die het operationele luik van de Belgische kustwacht vormen, het Maritiem Reddings-en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende en het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) in Zeebrugge, de internationale oefening “Guardex 18” organiseren. 

BATTLEFIELD RUN: Het Bataljon Artillerie laat je proeven van een militaire obstacle run

Het Bataljon Artillerie organiseert op 29 september een Military Obstacle Course: The Battlefield Run. Ongeveer 1700 Sportievelingen worden aangemoedigd door de Minister van Defensie, belast met ambtenarenzaken, Steven Vandeput. Ook de burgemeester van Brasschaat, Minister Jan Jambon, komt supporteren.

Land Power demonstratie in Leopoldsburg

Defensie organiseert op 26-27-28 september 2018 een Land Power demonstratie in de militaire kazerne van Leopoldsburg. De soldaten zullen er de capaciteiten van de Landcomponent tonen aan een divers publiek, waaronder EU-ambassadeurs, Belgische politici en academici en jongere en oudere militaire kaderleden.

Minister van Defensie stelt welzijn van militairen voorop

Campus Saffraanberg ontvangt op 26 september de Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, Steven Vandeput. Hij zal er kennismaken met huidige kandidaat-militairen en hun leefomstandigheden in de logementsblokken. Tevens stelt hij er het Sanitair Plan voor aan de pers.

MINUSMA neemt afscheid van zijn Belgische commandant

Op 2 oktober zal de force commander van MINUSMA, generaal-majoor Jean-Paul Deconinck, een laatste keer de troepen onder zijn bevel groeten. Na een opdracht van 18 maanden bedankt hij tijdens een afscheidsplechtigheid de mannen en vrouwen in Mali, als ook de partners van MINUSMA, die zich dagelijks inzetten voor vrede.

Nederland neemt de bewaking van het Benelux-luchtruim over

De Nederlandse F-16's bewaken vanaf vandaag, 14 september, het luchtruim van België, Nederland en Luxemburg. België en Nederland voeren deze taak gezamenlijk en afwisselend uit. 

Boodschap van hoop tijdens herdenkingsplechtigheid Nationaal Memoriaal Fort van Breendonk

De 74ste editie van de jaarlijkse bedevaart in het Fort van Breendonk zal op woensdag 19 september plaatsvinden.

Pages