-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

List Pers Com

Navy Days in Zeebrugge op 5 en 6 juli

De marinebasis in Zeebrugge zet op zaterdag 5 en zondag 6 juli haar deuren open voor het grote publiek. Tijdens de 34ste Navy Days zet de Marine haar opdrachten voor de Belgische kust in de kijker, met als thema ‘de Marine… ten dienste van de samenleving’.

Belgische militairen defileren in Londen tijdens de plechtigheid aan de Cenotaaf in aanwezigheid van Prins Laurent

Op zaterdag 12 juli neemt Defensie deel aan de traditionele plechtigheid aan de Cenotaaf in Londen ter nagedachtenis van de gesneuvelde landgenoten tijdens de twee wereldoorlogen.

600 kandidaat-officieren van de Koninklijke Militaire School op zomerkamp

Na een intensief academisch jaar nemen de kandidaat-officieren van de Koninklijke Militaire School deel aan verschillende specifieke vormingen die plaatsvinden tijdens de militaire kampperiodes georganiseerd in de maand juli.

Perspunt over de operaties van Defensie

Op vrijdag 27 juni 2014, om 14u00, houdt Defensie een persontmoeting over de lopende operaties waaraan Belgische troepen deelnemen.

Tentoonstelling over de Belgische militaire Genie

Op vrijdag 27 juni 2014 opent de VZW Geniemuseum haar tijdelijke tweetalige tentoonstelling "De Belgische militaire Genie tijdens de Grote Oorlog" in de "Ferme de Masuage" te Jambes.

Bevelsoverdracht Commando– en Logistiek steunschip A960 Godetia in peterstad Oostende

Op woensdag 25 juni krijgen de Godetia en zijn bemanning een nieuwe commandant.

Vleugeluitreiking aan de nieuwe piloten en gebrevetteerden bij de Luchtcomponent

Op woensdag 25 juni om 14 uur organiseert het Competentiecentrum van de Luchtcomponent de jaarlijkse vleugeluitreiking op de basis in Bevekom.

Perspunt over de operaties van Defensie

Op vrijdag 20 juni 2014, om 14u00, houdt Defensie een persontmoeting over de lopende operaties waaraan Belgische troepen deelnemen.

Bevelsoverdracht Basis Koksijde

In het kader van het transformatieplan van Defensie zal op 19 juni a.s. de Basis Koksijde ophouden te bestaan als eenheidskorps, en voortaan deel uitmaken van de 1e Wing (Bevekom).

Commandant Lichte Brigade geeft bevel over

De Commandant van de Lichte Brigade, Kolonel Stafbrevethouder Pascal Laureys, zal op 16 juni 2014 zijn functies overdragen aan Kolonel Stafbrevethouder Peter Devogelaere.

Deze bevelsovergave zal doorgaan tijdens een plechtigheid in het Camp Roi Albert te Marche-en-Famenne.

Pages