-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

List Pers Com

Perspunt over de operaties van Defensie

Op vrijdag 25 juli 2014, om 14u00, houdt Defensie een persontmoeting over de lopende operaties waaraan Belgische troepen deelnemen.

Belgisch Defensievliegtuig haalt de zwarte dozen van vlucht MH17 op

Op dinsdag 22 juli vertrok in de loop van namiddag op de militaire luchthaven van Melsbroek een Embraer van de Belgische Defensie met bestemming Oekraïne. Het vliegtuig zal in Kiev de vluchtdatarecorders (of zwarte dozen) van de verongelukte Maleisische Boeing 777 met vluchtnummer MH17 ophalen.

Opvolging Belgische Luchtgevechtscapaciteit

De Belgische luchtgevechtscapaciteit, momenteel gebaseerd op het F-16 wapensysteem, is al sinds 40 jaar een hoeksteen van de Belgische Defensie en kan een gedegen operationeel palmares voorleggen.

Voorstelling van het Nationale Defilé op 16 juli 2014

In aanloop naar de nationale feestdag organiseert Defensie een persconferentie in de Koninklijke Militaire School (KMS) in Brussel op woensdag 16 juli 2014.

Defensie bereidt defilé 21 juli 2014 voor

Meer dan 1300 militairen zullen naar aanleiding van de nationale feestdag defileren in de straten van Brussel. Om dit alles in goede banen te leiden is een goede coördinatie en voorbereiding nodig. Elke deelnemende eenheid heeft dan ook zijn rol te vervullen in de voorbereiding van het defilé.

Perspunt over de operaties van Defensie

Op vrijdag 11 juli 2014, om 14u00, houdt Defensie een persontmoeting over de lopende operaties waaraan Belgische troepen deelnemen.

Nationaal defilé van 21 juli 2014

Ter gelegenheid van de nationale feestdag zal op 21 juli 2014 het traditionele burgerlijke en militaire defilé plaatshebben in de straten van onze hoofdstad.

Het militaire defilé staat onder leiding van generaal-majoor Jean-Paul Deconinck en zal een welbepaald parcours volgen rond het Paleizenplein.

Commemoration of the 100th anniversary of the First World War

On Monday, 4 August, ceremonies attended by the King and Queen of Belgium and many international heads of state will be held in Liège to commemorate the 100th anniversary of the outbreak of the First World War.

Herdenking van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog

Op 4 augustus vinden in Luik, in aanwezigheid van de Koning en de Koningin en tal van buitenlandse staatshoofden, de herdenkingsplechtigheden plaats voor de honderdste verjaardag van het begin van de Eerste Wereldoorlog.

Doop van de nieuwe patrouilleur P901 “Castor” door Hare Majesteit de Koningin

Op donderdag 10 juli, om 11u00, zal in de Marinebasis Zeebrugge de doop van de P901 Castor plaatsvinden, gevolgd door de commissionering van het schip en de investituur van de eerste Commandant.

De patrouilleur zal door de Koningin gedoopt worden en de stad Dendermonde wordt peterstad.

Pages