-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

List Pers Com

Tentoonstelling over de Belgische militaire Genie

Op vrijdag 27 juni 2014 opent de VZW Geniemuseum haar tijdelijke tweetalige tentoonstelling "De Belgische militaire Genie tijdens de Grote Oorlog" in de "Ferme de Masuage" te Jambes.

Bevelsoverdracht Commando– en Logistiek steunschip A960 Godetia in peterstad Oostende

Op woensdag 25 juni krijgen de Godetia en zijn bemanning een nieuwe commandant.

Vleugeluitreiking aan de nieuwe piloten en gebrevetteerden bij de Luchtcomponent

Op woensdag 25 juni om 14 uur organiseert het Competentiecentrum van de Luchtcomponent de jaarlijkse vleugeluitreiking op de basis in Bevekom.

Perspunt over de operaties van Defensie

Op vrijdag 20 juni 2014, om 14u00, houdt Defensie een persontmoeting over de lopende operaties waaraan Belgische troepen deelnemen.

Bevelsoverdracht Basis Koksijde

In het kader van het transformatieplan van Defensie zal op 19 juni a.s. de Basis Koksijde ophouden te bestaan als eenheidskorps, en voortaan deel uitmaken van de 1e Wing (Bevekom).

Commandant Lichte Brigade geeft bevel over

De Commandant van de Lichte Brigade, Kolonel Stafbrevethouder Pascal Laureys, zal op 16 juni 2014 zijn functies overdragen aan Kolonel Stafbrevethouder Peter Devogelaere.

Deze bevelsovergave zal doorgaan tijdens een plechtigheid in het Camp Roi Albert te Marche-en-Famenne.

Perspunt over de operaties van Defensie

Op vrijdag 13 juni 2014, om 14u00, houdt Defensie een persontmoeting over de lopende operaties waaraan Belgische troepen deelnemen.

Bevelsovergave in de 1ste Wing te Bevekom

Op donderdag 12 juni 2014 zal Luitenant-generaal vlieger Claude Van de Voorde, Commandant van de Luchtcomponent en Vleugeladjudant van de Koning, het bevel van de 1ste Wing overdragen van Kolonel vlieger stafbrevethouder Georges Dejaeger aan Kolonel vlieger stafbrevethouder Georges Franchomme.

Geslaagde examens voor de EUBG 2014-2

Op donderdag 12 juni 2014 wordt een « Distinguished Visitors Day » georganiseerd als afsluiter van de oefening « Quick Lion » en dit in aanwezigheid van Vice-Eerste Minister en Minister van Landsverdediging Pieter de Crem, Chef Defensie, generaal vlieger Gerard Van Caelenberge, evenals andere Belgische en Europese burgerlijke en militaire autori

Defensie en het Koninklijk Legermuseum gedenken de 70ste verjaardag van de landing in Normandië

Op zaterdag 7 juni 2014 organiseert het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis samen met Defensie een gedenkdag in het kader van de 70ste verjaardag van de landing in Normandië.

Pages