-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

List Pers Com

De Mediane Brigade wordt Gemotoriseerde Brigade

In aanwezigheid van Sander Loones, Minister van Defensie belast met ambtenarenzaken, wordt op 22 november 2018 de Gemotoriseerde Brigade boven het doopfont gehouden tijdens een militaire plechtigheid in Marche-en-Famenne.

Bezoek aan de Belgische militairen van enhanced Forward Presence (eFP)

Momenteel nemen 250 militairen van het bataljon 1/3 Linie uit Marche-en-Famenne deel aan de NAVO opdracht "enhanced Forward Presence" in Litouwen.

Eerste bezoek van de nieuwe minister van Defensie aan het hoofdkwartier in Evere

Op woensdag 14 november 2018 brengt de nieuwe Minister van Defensie, Sander Loones, een eerste bezoek aan het hoofdkwartier van Defensie in Evere. Hij zal er via een korte welkomstceremonie ontvangen worden door de chef Defensie, generaal Marc Compernol. Na de ceremonie zal de chef defensie hem uitnodigen het Gulden Boek te tekenen.

Vleugeluitreiking aan 48 luchtkadetten

Op woensdag 07 november 2018 om 18.00 uur zullen luitenant-generaal vlieger buiten dienst Guido Vanhecke, voorzitter van de Koninklijke Vereniging “De Luchtkadetten van België” en generaal-majoor vlieger Frederik Vansina, Commandant van de Luchtcomponent en voorzitter van het Directiecomité van de “Luchtkadetten van België” in zaal Perwex te Per

Marine vaart uit voor grootse NAVO-oefening

In Noorwegen vindt van half oktober tot half november de grootste militaire oefening van de NAVO plaats sinds het einde van de Koude Oorlog. Zowat alle componenten zijn betrokken en zo voer ook het fregat Louise-Marie uit om deel te nemen aan de oefening Trident Juncture.

Het MIK verzet een unieke mijlpaal met de uitwisseling van informatie tussen overheidsdiensten

Het Maritiem Informatiekruispunt (MIK) in de marinebasis van Zeebrugge bestaat vandaag 11 jaar.

Belgische F16 beschermen het Baltische luchtruim

In het kader van de Baltic Air Policing Mission (BAP) zijn momenteel vier Belgische F16's ontplooid op het militaire vliegveld van Šiauliai in Litouwen. De vliegtuigen voeren vanop deze basis een luchtpolitiemissie uit boven de Baltische Staten Estland, Letland en Litouwen.

De dag van de Verenigde Naties

Naar aanleiding van de dag van de Verenigde Naties organiseert Defensie samen met de Verenigde Naties op 24 oktober een persconferentie in Heverlee.

Defensie presenteert een recordaantal vacatures

Op dinsdag 23 oktober 2018 zal de Minister van Defensie, Steven Vandeput, het startsein geven voor de opening van het wervingsjaar 2019. Defensie opent in 2019 een groter aantal vacatures dan initieel voorzien in de strategische visie.

De dag van Verenigde Naties

De dag van de Verenigde Naties vindt plaats op 24 oktober.

Pages