-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

List Pers Com

Bevelsovergave bij het bataljon Jagers te Paard

Nu vrijdag 14 september in Heverlee geeft Luitenant-kolonel stafbrevethouder Bruno VAN LOO uit Sint-Truiden het bevel van het bataljon Jagers te Paard en het Kwartier de Commandant Hemptinne over aan Luitenant-kolonel stafbrevethouder Laurent DOLPIRE uit Neufchâteau.

Oefening Storm Tide 5

Van 16 tot 21 september 2018 organiseert Defensie de oefening STORM TIDE 5 die in Koksijde begint met een amfibische operatie en zich vooral zal afspelen in de omgeving van Binche en Nijvel.

Perspunt operaties 2018 – focus Baltische staten

Op woensdag 12 september 2018 stelt Defensie haar lopende opdrachten voor. Tijdens dit perspunt zal er een bijzondere aandacht besteed worden aan de operaties eFP (enhanced Forward Presence) en BAP (Baltic Air Policing), die Defensie sinds kort in Litouwen uitvoert.

Grootscheepse internationale mijnenbestrijdingsoefening op de Noordzee

Van 10 tot 28 september zal de internationale Mijnenbestrijdingsoefening Sandy Coast 2018 doorgaan voor de Belgische Kust. De oefening waar verschillende NAVO-eenheden aan deelnemen zal geleid worden door de Admiraliteit Benelux (ABNL).

Belgian Air Force Days 2018 « Ready for the Future »

Defensie organiseert in het weekend van 8 en 9 september 2018 de tweejaarlijkse Belgian Air Force Days (BAF Days). Deze demonstratie van kennis en kunde, hoogmis voor elke luchtvaartliefhebber, vindt dit jaar plaats op de vliegbasis Kleine-Brogel.

Generale repetitie van het defilé van 21 juli 2018

Ter gelegenheid van de Nationale Feestdag vindt op 21 juli het militaire en burgerdefilé plaats op en rond het paleizenplein in Brussel. De deelnemende militaire eenheden bereiden zich voor op de verschillende fases van dit evenement in het militaire kwartier van Peutie.

Reuzentransportvliegtuig brengt MINUSMA-helikopters terug uit Mali

Einde van de allereerste operationele inzet voor de Caiman TTH-helikopters

84ste jaarlijkse parade aan de Cenotaaf in Londen

Op zaterdag 14 juli 2018 neemt Defensie deel aan de traditionele plechtigheid aan de Cenotaaf in Londen ter nagedachtenis van de gesneuvelde landgenoten tijdens de twee Wereldoorlogen. Verschillende Belgische en Britse autoriteiten zullen deze plechtigheid bijwonen.

Accreditatieprocedure voor het defilé van 21 juli 2018

Ter gelegenheid van de nationale feestdag zal op 21 juli 2018 het traditionele burgerlijke en militaire defilé plaatsvinden in Brussel.
Het defilé opent met een luchtdefilé gevolgd door het defilé te voet en het gemotoriseerde defilé in de straten van Brussel.

De Lichte Brigade wordt Special Operations Regiment

In aanwezigheid van de heer Steven Vandeput, Minister van Defensie belast met Ambtenarenzaken, organiseert het nieuwe Special Operations Regiment (SO Regt) op 3 juli 2018 een persconferentie met aansluitend een parade.

Pages