-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

List Pers Com

Defensie bereidt defilé 21 juli 2014 voor

Meer dan 1300 militairen zullen naar aanleiding van de nationale feestdag defileren in de straten van Brussel. Om dit alles in goede banen te leiden is een goede coördinatie en voorbereiding nodig. Elke deelnemende eenheid heeft dan ook zijn rol te vervullen in de voorbereiding van het defilé.

Perspunt over de operaties van Defensie

Op vrijdag 11 juli 2014, om 14u00, houdt Defensie een persontmoeting over de lopende operaties waaraan Belgische troepen deelnemen.

Nationaal defilé van 21 juli 2014

Ter gelegenheid van de nationale feestdag zal op 21 juli 2014 het traditionele burgerlijke en militaire defilé plaatshebben in de straten van onze hoofdstad.

Het militaire defilé staat onder leiding van generaal-majoor Jean-Paul Deconinck en zal een welbepaald parcours volgen rond het Paleizenplein.

Commemoration of the 100th anniversary of the First World War

On Monday, 4 August, ceremonies attended by the King and Queen of Belgium and many international heads of state will be held in Liège to commemorate the 100th anniversary of the outbreak of the First World War.

Herdenking van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog

Op 4 augustus vinden in Luik, in aanwezigheid van de Koning en de Koningin en tal van buitenlandse staatshoofden, de herdenkingsplechtigheden plaats voor de honderdste verjaardag van het begin van de Eerste Wereldoorlog.

Doop van de nieuwe patrouilleur P901 “Castor” door Hare Majesteit de Koningin

Op donderdag 10 juli, om 11u00, zal in de Marinebasis Zeebrugge de doop van de P901 Castor plaatsvinden, gevolgd door de commissionering van het schip en de investituur van de eerste Commandant.

De patrouilleur zal door de Koningin gedoopt worden en de stad Dendermonde wordt peterstad.

Navy Days in Zeebrugge op 5 en 6 juli

De marinebasis in Zeebrugge zet op zaterdag 5 en zondag 6 juli haar deuren open voor het grote publiek. Tijdens de 34ste Navy Days zet de Marine haar opdrachten voor de Belgische kust in de kijker, met als thema ‘de Marine… ten dienste van de samenleving’.

Belgische militairen defileren in Londen tijdens de plechtigheid aan de Cenotaaf in aanwezigheid van Prins Laurent

Op zaterdag 12 juli neemt Defensie deel aan de traditionele plechtigheid aan de Cenotaaf in Londen ter nagedachtenis van de gesneuvelde landgenoten tijdens de twee wereldoorlogen.

600 kandidaat-officieren van de Koninklijke Militaire School op zomerkamp

Na een intensief academisch jaar nemen de kandidaat-officieren van de Koninklijke Militaire School deel aan verschillende specifieke vormingen die plaatsvinden tijdens de militaire kampperiodes georganiseerd in de maand juli.

Perspunt over de operaties van Defensie

Op vrijdag 27 juni 2014, om 14u00, houdt Defensie een persontmoeting over de lopende operaties waaraan Belgische troepen deelnemen.

Pages