-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

List Pers Com

Voorstelling bouw pontonbrug over de Schelde

Begin oktober bouwt de Belgische Defensie in samenwerking met haar Nederlandse collega’s een pontonbrug over de Schelde in het kader van de herdenkingen 14-18, georganiseerd door het Vredescentrum van de Stad en Provincie Antwerpen. Deze “vredesbrug” verwijst naar de pontonbrug die 100 jaar geleden gelegd werd over de stroom.

Koning Filip woont zeventigste bedevaart en herdenking van het Nationaal Memoriaal in Breendonk bij

Op zondag 28 september 2014 woont Zijne Majesteit de Koning de 70ste Nationale Bedevaart van het Fort van Breendonk bij ter hulde en herdenking aan alle Politieke Gevangenen en andere slachtoffers van de Nazi Concentratie- en Uitroeiingskampen.

Perspunt over de operaties van Defensie

Op vrijdag 19 september 2014, om 14u00, houdt Defensie een persontmoeting over de lopende operaties waaraan Belgische troepen deelnemen.

Landcomponent in actie voor de toekomstige kaderleden

Dynamische demonstratie in Leopoldsburg

Perspunt over de operaties van Defensie

Op vrijdag 12 september 2014, om 14u00, houdt Defensie een persontmoeting over de lopende operaties waaraan Belgische troepen deelnemen.

Cash & Carry verkoop van overtollig materieel in Zutendaal

De verkoopdienst van Defensie houdt op dinsdag 16 september 2014 een publieke verkoop van overtollig en uit dienst genomen materieel. Tijdens deze “Cash & Carry” verkoop in het kwartier Wevelsmoer in Zutendaal kunnen potentiële kopers zich aanbieden om het materieel te bezichtigen en aan te kopen.

Laatste schot Leopard-tank

Op het NAVO-oefenterrein in het Duitse Bergen-Hohne zal het Medium bataljon Karabiniers-Grenadiers (1C/1Gr) op woensdag 10 september het laatste schot afvuren met de Leopard-tank.

Perspunt over de operaties van Defensie

Op vrijdag 5 september 2014, om 14u00, houdt Defensie een persontmoeting over de lopende operaties waaraan Belgische troepen deelnemen.

Naar een binationale paraschool in Schaffen

België en Nederland leiden samen hun para's op

Stand van zaken Opvolging Luchtgevechtscapaciteit

Het kader

De beslissing over het behoud en de vervanging van de luchtgevechtscapaciteit dient zich aan tijdens de volgende legislatuur. Het is onderwerp van de onderhandelingen die worden gevoerd in het kader van een nieuw regeerakkoord.

Pages