-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

List Pers Com

Generale repetitie van het defilé van 21 juli 2019

Ter gelegenheid van de Nationale Feestdag vindt op zondag 21 juli het militaire en burgerdefilé plaats op en rond het paleizenplein in Brussel. De deelnemende militaire eenheden bereiden zich voor op de verschillende fases van dit evenement in het militaire kwartier van Peutie.

Strategisch partnerschap tussen België en Frankrijk op het gebied van landmobiliteit (CaMo): Inwerkingtreding van de intergouvernementele overeenkomst en de kennisgeving van het contract voor de aankoop van gepantserde voertuigen.

Het Intergouvernementeel Akkoord tussen de Franse en Belgische regering over hun samenwerking op het gebied van de landmobiliteit trad op 21 juni in werking.

Accreditatieprocedure voor het defilé van 21 juli 2019

Ter gelegenheid van de nationale feestdag zal op zondag 21 juli 2019 het traditionele burgerlijke en militaire defilé plaatsvinden in Brussel.

Het defilé opent met een luchtdefilé gevolgd door het defilé te voet en het gemotoriseerde defilé in de straten van Brussel.

Deelname van Defensie aan de herdenkingen ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van D-Day in Normandië (6 juni 1944 – 6 juni 2019)

Defensie zal (hoofdzakelijke via de Land- en Luchtcomponent) deelnemen aan de herdenking ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van D-Day.

D-Day herdenkingsvlucht boven België

Op donderdag 6 juni 2019 herdenkt de Belgische Luchtmacht de start van de bevrijding van Europa, nu 75 jaar geleden, met een unieke fly-by boven de provincies en Brussel. Deze overvlucht zal bestaan uit een formatie van zeven F-16 gevechtsvliegtuigen in een ‘victory formation’.

Een nieuwe Brigadecommandant voor de Gemotoriseerde Brigade

Op 28 mei draagt de commandant van de Gemotoriseerde Brigade, kolonel stafbrevethouder Jean-Louis Crucifix, het bevel over aan kolonel stafbrevethouder Jacky Cabo. Deze plechtigheid zal doorgaan in het kamp Roi Albert te Marche-en-Famenne met aanwezigheid van verschillende civiele en militaire autoriteiten.

Perspunt operaties 2019 : Focus op de inzet ten voordele van de binnenlandse veiligheid

Op donderdag 16 mei 2019 stelt Defensie haar lopende opdrachten voor.

Defensie herdenkt einde Tweede Wereldoorlog

Aan het Graf van de Onbekende Soldaat in Brussel zal op woensdag 8 mei 2019 de jaarlijkse huldeplechtigheid plaatsvinden om het einde van de Tweede Wereldoorlog te herdenken.

Minister Reynders maakt kennis met de Marine – Uitwerking strategische visie 2030

Op dinsdag 7 mei bezoekt de Minister van Buitenlandse en Europese Zaken en Defensie, Didier Reynders de Marinebasis van Zeebrugge om er kennis te maken met de vaar- en vliegtuigen van de Marine alsook de bemanningen te ontmoeten.

EERSTE BELGISCH-LUXEMBURGSE A400M IN AANBOUW - Bezoek aan de Airbus final assembly line (FAL) A400M in Spanje

Op 30 april 2019 plant Defensie in het bijzijn van minister van Defensie Didier Reynders en een Luxemburgse delegatie een bezoek aan de assemblagefabriek te Sevilla om er de fusie van het romp- en cockpit deel van de eerste Belgisch-Luxemburgse A400M MSN 104 bij te wonen.

Pages