-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Vliegbasis Kleine Brogel standby voor QRA Benelux

Vliegbasis Kleine Brogel standby voor QRA Benelux

De Vliegbasis Kleine-Brogel staat van vandaag (donderdag 8 februari) tot en met donderdag 1 maart paraat voor de bescherming van het luchtruim van Nederland, België en Luxemburg. Kleine-Brogel neemt die zogenoemde Quick Reaction Alert (QRA)-taak over van Vliegbasis Florennes. Deze opdracht voeren België en Nederland in beurtrol uit.

Het is de taak van de Quick Reaction Alert om passend te reageren op schendingen van het NAVO-luchtruim of op een mogelijke terroristische dreiging binnen het Benelux-luchtruim. Het leveren van bijstand aan vliegtuigen in nood behoort eveneens tot het takenpakket. Er staan permanent 2 bewapende F-16-jachtvliegtuigen met een zeer korte waarschuwingstijd paraat. In Nederland is dat vanaf de vliegbases Volkel of Leeuwarden en in België vanaf Kleine-Brogel en Florennes.

Opstijgen en onderscheppen
De QRA stijgt binnen enkele minuten op om een ongeïdentificeerd toestel te onderscheppen. In Nederland begeleidt het Air Operations Control Station (AOCS) in Nieuw Milligen de F-16's. In het Belgisch-Luxemburgs luchtruim gebeurt dit vanuit het Control and Reporting Center te Glons. Als de gevechtsleiding van één van deze controlestations merkt dat een vliegtuig het Benelux luchtruim binnenvliegt zonder radiocontact alarmeert zij de QRA. De F-16's stijgen dan op en onderscheppen het toestel om de situatie van nabij te kunnen onderzoeken.

De NAVO-luchtgevechtsleidingen binnen Europa werken nauw samen als ongeïdentificeerde vliegtuigen naar een luchtruim van een naburig land lijken te vliegen. Ze zijn dan voorbereid op een mogelijk naderende dreiging.

Russische strategische bommenwerpers boven de Noordzee
De recentste inzet van de QRA in het Benelux-luchtruim dateert van 15 januari 2018. Toen stegen 2 Belgische F-16's op van Florennes om twee Russische strategische bommenwerpers te onderscheppen in het noorden van de Nederlandse verantwoordelijkheidszone. Het ging over twee TU-160 'Blackjack' die zonder aangekondigd vliegplan de controlezones van het NAVO-luchtruim naderden zonder daarbij identificatiesignalen uit te zenden of radiocontact met de luchtverkeersleiding te onderhouden. Deze vliegtuigen, die een risico vormden voor de vliegveiligheid, werden onderschept en geëscorteerd om te vermijden dat zij het NAVO-luchtruim zouden binnenvliegen. Britse QRA-vliegtuigen namen de escorte-opdracht vervolgens naadloos over van de Belgische toestellen. Tijdens de hele interventie werden de Belgische vliegtuigen door het Nederlandse AOCS aangestuurd. Daarna zijn de F-16's naar Florennes teruggekeerd.