-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Strategisch partnerschap tussen België en Frankrijk op het gebied van landmobiliteit (CaMo): Inwerkingtreding van de intergouvernementele overeenkomst en de kennisgeving van het contract voor de aankoop van gepantserde voertuigen.

Strategisch partnerschap tussen België en Frankrijk op het gebied van landmobiliteit (CaMo): Inwerkingtreding van de intergouvernementele overeenkomst en de kennisgeving van het contract voor de aankoop van gepantserde voertuigen.

Het Intergouvernementeel Akkoord tussen de Franse en Belgische regering over hun samenwerking op het gebied van de landmobiliteit trad op 21 juni in werking.

Dit bezegelt deze strategische samenwerkingsovereenkomst en maakte het op 24 juli mogelijk om de Franse industrie op de hoogte te brengen van het CAMO-contract door het Franse Directoraat-generaal Bewapening (DGA). Dit contract heeft tot doel 382 GRIFFON multi-role pantservoertuigen en 60 JAGUAR pantserverkennings- en gevechtsvoertuigen te leveren aan de Belgische Defensie, die tussen 2025 en 2030 in dienst zullen treden. Deze voertuigen worden volledig uitgerust volgens het SCORPION-programma wat de voertuigen koppelt aan militaire netwerken die de communicatie en analyse van de sensoren onmiddellijk delen.[LJ1] Verder zullen ze volledig compatibel zijn met hun Franse tegenhangers.

In deze gunstige context is het Frans-Belgische directiecomité CAMO op 25 juni in Brussel bijeengekomen onder het medevoorzitterschap van de Franse generaal Eric Bellot des Minières, onderstafchef Plans van de generale legerstaf en de algemeen afgevaardigde voor bewapening Joël Barre, en van de Belgische Luitenant-generaal Rudy Debaene, nationaal bewapeningsdirecteur, en Generaal-majoor Marc Thys, Commandant van de Landcomponent. Deze vergadering van het directiecomité bood de gelegenheid om de werkzaamheden van de drie verschillende stuurgroepen die dit partnerschap structureren (programma, partnerschap bewapening en capaciteit) te evalueren. Er zijn nieuwe vooruitzichten voor samenwerking vastgesteld, met name op het gebied van bewapening. Vanaf september 2019 zal in België een eerste gezamenlijke opleidingsoefening worden georganiseerd door de Belgische en Franse landstrijdkrachten, voornamelijk om de commandoprocedures te testen.

CaMo is een strategisch partnerschap in het domein 'land' tussen beide strijdkrachten en is een concreet voorbeeld van Europese defensiesamenwerking dat verder kan worden opengesteld in het kader van een permanente gestructureerde samenwerking.

Tekst : DGMR