-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Reactie van Defensie aangaande aankoop van de mondmaskers

Reactie van Defensie aangaande aankoop van de mondmaskers

Defensie wenst te reageren tegenover de verklaringen deze middag in de audiovisuele pers.

Defensie vestigt nogmaals de aandacht op het feit dat geleverde mondmaskers voldoen aan alle vereiste normen en kwaliteit. Het gebruikte textiel is volledig onschadelijk en geniet wel degelijk het OEKO-TEX label.

Bovendien werden deze maskers getest door een onafhankelijk laboratorium en heeft de FOD Volksgezondheid een gunstig advies gegeven omtrent de behandeling ervan. Al deze gegevens werden bovendien ter beschikking gesteld van de apothekersbonden om hun leden, zijnde de apothekers te informeren.