-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Operaties 2018: Focus op het Detachement Multi-sensor in Mazar-i-Sharif

Operaties 2018: Focus op het Detachement Multi-sensor in Mazar-i-Sharif

Op 10 april zal Defensie in Heverlee toelichting geven over de operaties 2018. Hierbij zal de focus liggen op de inzet van het Detachement Multi-sensor in Mazar-i-Sharif.

Een woordje uitleg zal gegeven worden over de eerste inzet van dit detachement en haar taken tijdens de opdracht.

Bijkomend zult u getuige zijn van een dynamische demonstratie door personeel van het Bataljon Jagers te paard (ISTAR).