-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuwe minister van Defensie staat voor een aantal uitdagingen

Nieuwe minister van Defensie staat voor een aantal uitdagingen

Op 4 december 2019 heeft de nieuwe Minister van Defensie, Philippe Goffin, een eerste bezoek gebracht aan het hoofdkwartier van Defensie in Evere. Hij maakte er beter kennis met de verschillende diensten en het personeel van de Defensiestaf.

Hij werd door de Defensiestaf gebrieft over de belangrijkste uitdagingen voor het departement Defensie in de nabije toekomst.  Een eerste uitdaging vormt het behouden van de operationele output in de komende jaren. Defensie staat immers voor een periode van ongeziene personeelswissels met gelijktijdig de voorbereiding van de levering van het nieuwe materieel (vliegtuigen, schepen en voertuigen). Als tweede uitdaging wordt van ons land steeds dwingender gevraagd om de inzetbaarheid en het niveau van gereedheid van de operationele eenheden gevoelig te verhogen in overeenstemming met internationale afspraken. Een derde uitdaging vormt het verderzetten van de transitie. Ondanks de reeds uitgevoerde, nodige investeringen blijven verdere stappen noodzakelijk. Maar de belangrijkste uitdaging vormt ongetwijfeld de herkapitalisatie van het personeel. Dit moet tijdens de volgende legislatuur van Defensie een absolute prioriteit zijn. Om dit alles mogelijk te maken moeten de nodige budgettaire middelen beschikbaar komen met een evolutie naar minimum 1,19% BBP in 2024 om te blijven voldoen aan de veiligheidsbehoeften van ons land.

Na de verschillende briefings gaf de minister mee, dat hij zich voorneemt om veel contacten te leggen met de militairen die dag en nacht instaan voor de veiligheid van het land. Net zoals zijn voorganger, zal hij zich inspannen opdat Defensie haar verdiende waardering krijgt bij de bevolking, ook in een periode van lopende zaken die hij liefst zo kort mogelijk nog ziet voortduren.  De regering kan dan misschien in lopende zaken zijn, maar dit geldt niet voor defensie en voor de veiligheid van ons land, die net zoals de wereld rondom ons geen lopende zaken kennen.