-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Minister van Defensie Philippe Goffin en Chef Defensie, Generaal Marc Compernol maken een nieuwe stand van zaken op over de punctuele steun van Defensie in het kader van de covid-19 crisis

Minister van Defensie Philippe Goffin en Chef Defensie, Generaal Marc Compernol maken een nieuwe stand van zaken op over de punctuele steun van Defensie in het kader van de covid-19 crisis

Vanaf vandaag, donderdag 4 juni zal de Medische Component van Defensie ondersteuning bieden in het afnemen van speekseltesten en naso-pharyngale testen in verschillende triagecentra in België.

Eén verpleegkundige en twee ambulanciers zijn per triagecenter geselecteerd en opgeleid om deze testen af te nemen. Zij worden ter beschikking gesteld door het Militair Hospitaal Koningin Astrid, het 14 Medische Bataljon, het 2 Element voor Medische Interventie (2 EMI) en het 3 Element voor Medische Interventie (3 EMI). Het doel is om gedurende twee weken 6000 personen in 16 verschillende triagecentra te testen.

Deze testen kaderen in een studie van verschillende universiteiten, die besteld is door de Task Force (TF) COVID-19 van minister Philippe De Backer met als objectief om te evalueren of speekseltesten even of voldoende betrouwbaar zouden kunnen zijn als de klassieke naso-pharyngale testen.