-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Militairen die terugkeren van de missie in Mali zullen deelnemen aan de adaptatiesas Sas Mali

Militairen die terugkeren van de missie in Mali zullen deelnemen aan de adaptatiesas Sas Mali

De in totaal 57 militairen die terugkeren uit Mali zullen deelnemen aan een adaptatiesas. Het betreft een kort decompressiemoment dat door Defensie georganiseerd wordt vooraleer de militairen terugkeren naar België. Het gaat door in een neutrale zone, buiten de operationele zone en omringd door een gespecialiseerd team. Het laat de militairen toe om te 'decompresseren' in een niet-militaire omgeving alvorens naar huis terug te keren.

Het heeft als doel de aanpassingsproblemen en eventuele traumatische gevolgen na de terugkeer uit missie te voorkomen en de mentale operationaliteit en het (psychosociale) welzijn van de militairen te behouden. Dit transitiemoment heeft niet op systematische basis plaats maar werd voor dit detachement georganiseerd na een multidisciplinaire analyse gebaseerd op de stressvolle situatie dat het heeft meegemaakt.

Het programma van de sas moet zich afspelen in een neutrale en zekere omgeving, weg van zowel het operationele theater als van thuis. De uitgekozen infrastructuur moet voldoende verschillen van de levens- en werkomstandigheden tijdens de missie. Het mag niet plaatsvinden in België met als risico het beoogde psychologische effect te verpesten.

De opdracht in Mali was bijzonder beproevend voor het betrokken detachement. Het gevaar en de permanente bedreigingen waren geen uitzondering tijdens de operationele inzet. Ter herinnering, het detachement heeft twee IED (geïmproviseerd springtuig) incidenten meegemaakt tijdens de missie.

Het programma van de Sas Mali bestaat uit verschillende activiteiten begeleid door specialisten van Defensie. Sommige activiteiten zijn gemeenschappelijk (gespreksessies in groep, sport, maaltijden, enz.) en andere gepersonaliseerd (individuele gesprekken met een psycholoog).

De keuze van het detachement is gebaseerd op de stressvolle situatie die het heeft meegemaakt. Voor elk detachement evalueert een multidisciplinaire appreciatie/analyse de noodzaak om zo'n activiteit te organiseren.

De sas maakt integraal deel uit van de globale operationele inzet van het detachement en zal dus geen vertraging veroorzaken in de terugkeer.

Defensie zal communiceren na de terugkeer in België van het betrokken detachement. Omwille van operationele veiligheidsredenen zal in geen geval informatie gegeven worden over de gekozen plaats en data.