-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Kamp Elsenborn krijgt een nieuwe commandant / SODEXO neemt de kwartierdiensten over

Kamp Elsenborn krijgt een nieuwe commandant / SODEXO neemt de kwartierdiensten over

Tijdens een academische zitting op donderdag 3 oktober 2019 geeft Luitenant-kolonel Jean-Marie de Condé het commando van het Kamp Elsenborn over aan Majoor Pascal Thunus.

Tijdens deze plechtigheid wordt eveneens het 125 jarig bestaan van het Kamp gevierd en zal de firma Sodexo toelichten welke diensten zij voor de militairen in het kamp organiseren en hoe zij deze faciliteren.

Het uitbesteden van de kwartierdiensten is een initiatief dat past in de Strategische visie van Defensie en heeft als doel de uitstroom van personeel op te vangen door de taken, die geen militaire expertise of ervaring vereisen en dus efficiënter kunnen gebeuren via de civiele markt, uit te besteden.