-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inplaatsstelling « Transition Team » bij Defensie

Inplaatsstelling « Transition Team » bij Defensie

Defensie is een bedrijf in doorgedreven transformatie dat voor een buitengewone uitdaging staat in het domein van personeelszaken. Ze wordt geconfronteerd met een grote uitstroom die hoofdzakelijk te wijten is aan de pensioneringsgolf. Zo’n 10.000 militairen en burgers die ons in de komende vijf jaar zullen verlaten, en met hen heel wat ervaring en expertise, zullen moeten vervangen worden.

Het is dus helemaal niet abnormaal dat deze situatie een grote impact heeft op de werking van het departement. Een periode van herconditionering dringt zich op om te kunnen stabiliseren, het nieuwe personeel te vormen, de nieuwe capaciteiten te integreren (A-400M, MALE-drones, mijnenjagers, F-35, fregatten, rol 2 hospitaal, nieuwe voertuigen voor de landcomponent, etc.), te investeren in nieuwe infrastructuur terwijl de huidige gerenoveerd wordt en om met de nodige energie de toekomstige uitdagingen aan te gaan. We zullen er echter over waken om binnen onze mogelijkheden en rekening houdend met opgelegde beperkingen, een coherente operationele inzet te behouden.

Het zoeken van het juiste evenwicht in deze buitengewone situatie overstijgt het dagelijkse werk van de staven en vergt een specifieke aanpak. Daarom zal een projectgroep (Transition Team) gemandateerd worden om sommige specifieke situaties te ontrafelen alsook voorstellen te formuleren om op korte en middellange termijn de continuïteit van het departement te verzekeren.